Aktualności

Walne Zebranie Członków OSP 2021

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach działając na podstawie § 29 i 30 Statutu Stowarzyszenia:

I N F O R M U J E
Posiedzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego za 2020 rok Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach odbędzie się 29 maja 2021 roku (sobota) rozpoczęcie o godz. 17:00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach  

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, posiedzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązującego rygoru sanitarnego.


Drukuj   E-mail