Statystyki wyjazdów

Uwarunkowania obszarowe predysponują grupę zagrożeń do których jednostka OSP Jerzmanowice dysponowana jest najczęściej. Stąd strażacy głównie interweniują przy pożarach nieużytków, łąk, pastwisk i lasów. W drugiej kolejności mowa o pożarach wewnętrznych oraz środków transportu. Natomiast w przypadku miejscowych zagrożeń, najczęściej są to zdarzenia w komunikacji – kolizje i wypadki oraz działania związane z usuwaniem skutków niekorzystnych warunków atmosferycznych – powodzie, wichury. W drugiej kolejności mowa o sorpcjach substancji ropopochodnych, wsparciu działań Policji, zabezpieczaniu lądowania LPR itp. Zdażają się również alarmy fałszywe - klasyfikowane jako te w dobrej wierze.

Statystyka wyjazdów OSP Jerzmanowice
Szczegółowa statystyka dla wyjazdów w 2020 roku
Image