foto1
Gdy obowiązek wezwie mnie, tam wszędzie gdzie się pali ...
foto1
Ty mi o Panie siłę daj, bym życie ludzkie ocalił.
foto1
Pozwól, niech dziecko póki czas, z płomieni cało wyniosę...
foto1
Przerażonego starca daj, ustrzec przed strasznym losem.
foto1
Rycerze Floriana - to my!
biuro@ospjerzmanowice.pl
998/112 lub 123895513

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 rok

top firmowka
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach działając na podstawie § 29 i 30 Statutu Stowarzyszenia
I N F O R M U J E
Posiedzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2016 rok
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach
odbędzie się 11 lutego 2017 roku (sobota)
rozpoczęcie o godz. 17:00
w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach

145latkmpspkrakow

 

 
 

Login Form