foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Absolutorium dla Zarządu OSP za 2016 rok udzielone!

W dniu 11 lutego 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Jerzmanowice za 2016 rok. Zebranie otworzył Prezes OSP Tadeusz Karcz, który powitał zebranych oraz zaproszonych gości. Na zaproszenie odpowiedzieli: Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Artur Nosek, którego reprezentował mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Głąb – Zastępca Dowódcy JRG 5 w Krakowie, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Mrugała - jednocześnie członek wspierający OSP Jerzmanowice i członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach Tadeusz Nabagło - jednocześnie członek wspierający OSP Jerzmanowice. Prezes OSP Jerzmanowice, podziękował również za obecność Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP Adamowi Piaśnikowi - jednocześnie Wójtowi Gminy i członkowi wspierającemu OSP Jerzmanowice, Komendantowi Gminnemu Grzegorzowi Kania i delegacji Zarządu Gminnego ZOSP RP, którzy wzięli udział w zebraniu. Na zaproszenie odpowiedzieli również Radni Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia na czele z Przewodniczącym Robertem Bąbka oraz Maria Adamczyk, Stanisława Gzyl i Grzegorz Seweryn. Obecni byli również Sołtys sołectwa Jerzmanowice Stanisław Szlachta i Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jerzmanowicach Maria Szlachetka.

Na przewodniczącego zebrania wybrano jednomyślnie druhnę Izabelę Jędrzejek, która to zapoznała zgromadzonych z porządkiem obrad. Podsumowanie za rok 2016 oraz plany na rok bieżący w swoich sprawozdaniach przedstawili Prezes OSP Tadeusz Karcz, Zastępca Naczelnika OSP Henryk Tarcholik, Skarbnik OSP Robert Szlachta. Komisja Rewizyjna po wnikliwej kontroli dokumentacji prowadzonej w jednostce na podstawie zebranych informacji i odczytanych przez druha Mariusza Muzyka rekomendowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP. Absolutorium dla Zarządu OSP Jerzmanowice zostało przyjęte jednogłośnie. Gratulacje!

W dalszej części obrad przyjęto zmiany w Statucie OSP. Zmiana podyktowana była wprowadzeniem nazw ulic w obrębie miejscowości Jerzmanowice – siedzibą OSP Jerzmanowice są Jerzmanowice, ul. Rajska 3. Dodatkowo, do Statutu wprowadzono zapis, dzięki któremu Stowarzyszenie będzie mogło ubiegać się o wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Krakowie. Następnie w imieniu Wójta Gminy Adama Piaśnika, Sekretarz Oddziału Gminnego ZOSP RP  Sylwia Kozera przedstawiła podsumowanie roku 2016 związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostki OSP Jerzmanowice i środkami finansowymi z tym związanymi z Gminy. Głos zabrali również zaproszeni goście. Na tym Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016 zostało zakończone.

145latkmpspkrakow