foto1
Gdy obowiązek wezwie mnie, tam wszędzie gdzie się pali ...
foto1
Ty mi o Panie siłę daj, bym życie ludzkie ocalił.
foto1
Pozwól, niech dziecko póki czas, z płomieni cało wyniosę...
foto1
Przerażonego starca daj, ustrzec przed strasznym losem.
foto1
Rycerze Floriana - to my!
biuro@ospjerzmanowice.pl
998/112 lub 123895513

Kontrola Gotowości Operacyjnej Jednostki 2017

kontrola2017Wydział Operacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w dniu 15 lutego 2017 roku przeprowadził kontrolę gotowości operacyjnej Naszej Jednostki. W trakcie działań kontrolnych ocenie poddano następujące elementy gotowości bojowej:
- stan osobowy załogi OSP,
- wyszkolenie teoretyczne i praktyczne,
- stan techniczny, sprawność, konserwacja sprzętu pożarniczego,
- sprawy formalne.

Dodatkowo Jednostka wykonała ćwiczenie praktyczne oceniane przez rozjemców przybyłych na kontrol - założenia: pożar pomieszczenia socjalnego, dwie osoby poszkodowane. Pod ocenę poddano elementy z ratownictwa medycznego oraz działań gaśniczych.

Z działań kontrolnych sporządzono protokół poinspekcyjny, w którym wystawiono Jednostce OSP Jerzmanowice ocenę bardzo dobrą.

145latkmpspkrakow

 

 
 

Login Form