foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998/112 lub 123895513

Ćwiczenie doskonalące z zakresu AOUO - 18/03/2017

W dniu 18 marca 2017 roku w Naszej jednostce zostało przeprowadzone ćwiczenie doskonalące z zakresu pracy w aparatach ochrony układu oddechowego (AOUO). Ćwiczenie zostało przygotowane przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Nr 5 z Krakowa. Na początku, po krótce przypomniano w teorii podstawy budowy oraz zasady pracy w aparatach. W tym czasie przygotowano miejsce do ćwiczeń praktycznych - wykorzystano klatkę schodową oraz pomieszczenia na piętrze naszej remizy, które zostały zadymione i zaciemnione. Zgodnie z zasadami prowadzenia działań ratowniczych i pracy w AOUO, zrealizowano kilka założeń z zakresu taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych oraz udzielania KPP osobom poszkodowanym. Na zakończenie prowadzący podsumowali nasze działania. Dzięki ćwiczeniom mogliśmy zwrócić baczniejszą uwagę na ważne aspekty prowadzenia tego typu działań ratowniczych, które z pewnością przydadzą się podczas prowadzenia działań w warunkach realnego zagrożenia. Dziękujemy Zmianie II z JRG5 za przeprowadzone ćwiczenia.

145latkmpspkrakow