foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998/112 lub 123895513

Jubileusz 95. lecia OSP Jerzmanowice - 06/05/2017

„95 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach. To zaszczytny jubileusz i szczególna uroczystość, na którą swoją postawą i zaangażowaniem pracowało wiele pokoleń naszych druhów i mieszkańców” – tymi słowami Prezes OSP Jerzmanowice druh Tadeusz Karcz rozpoczął uroczystości na placu przed Remizą OSP w Jerzmanowicach. Główne uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym w Jerzmanowicach w intencji strażaków i ich rodzin, którą odprawił ksiądz proboszcz Kazimierz Szczęsny – członek wspierający OSP Jerzmanowice. O oprawę muzyczną zadbały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Jerzmanowicach. Podczas kazania mogliśmy usłyszeć wiele słów na temat OSP Jerzmanowice, o zaangażowaniu jednostki w życie społeczne, o udziale w uroczystościach kościelnych, zawsze wierni strażackiemu hasłu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” mimo upływu czasu wypełniają strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym podczas pożarów oraz innych zdarzeń, o każdej porze dnia i nocy.

Następnie, pododdziały prowadzone przez Komendanta Gminnego druha Grzegorza Kania oraz Wiceprezesa OSP Jerzmanowice druha Jerzego Szumera przemaszerowały pod figurkę św. Floriana skąd udały się na plac przed Remizą OSP.

 

W uroczystościach wzięło udział 11 zaproszonych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy (OSP Czubrowice, OSP Gotkowice, OSP Łazy, OSP Przeginia, OSP Racławice, OSP Sąspów, OSP Szklary), z gmin ościennych (OSP Będkowice, OSP Wola Kalinowska, OSP Sułoszowa I) oraz zaprzyjaźniona jednostka OSP Karwodrza z gminy Tuchów. Na zaproszenie odpowiedzieli również:

 • Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie druh Łukasz Smółka – zarazem Członek Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. małopolskiego, Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego i Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa,
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jerzmanowicach-Przeginia druh Adam Piaśnik – zarazem Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia i członek wspierający OSP Jerzmanowice,
 • Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie nadbryg. Stanisław Nowak, którego reprezentował mł. bryg. Maciej Knapik,
 • Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek,
 • Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 5 w Krakowie bryg. Jacek Kukuła,
 • Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło – zarazem Dyrektor ZS w Jerzmanowicach i członek wspierający OSP Jerzmanowice,
 • Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Robert Bąbka oraz
 • Radni Maria Adamczyk, Grzegorz Seweryn i Stanisława Gzyl,
 • Sołtys Sołectwa Jerzmanowice Stanisław Szlachta
 • Koło Gospodyń Wiejskich z Jerzmanowic z przewodniczącą Marią Szlachetka,
 • Prezes Stowarzyszenia prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy – Ognisko Terapeutyczne w Jerzmanowicach Maria Cieślik,
 • Orkiestra Dęta z Przegini, która dbała o oprawę muzyczną podczas przemarszu i w trakcie głównych uroczystości,
 • Wójt Józef Hrabia
 • Przedsiębiorcy z Jerzmanowic, którzy wspierają działalność statutową jednostki m.in. Robert Kurek, Jan Pogan

oraz Mieszkańcy Jerzmanowic i rodziny strażaków. Natomiast Starosta Krakowski Józef Krzyworzeka objął całą uroczystość honorowym patronatem.

Główne uroczystości rozpoczęły się od przeglądu pododdziałów i złożenia raportu, który przyjął Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie druh Łukasz Smółka. Następnie odegrano hymn państwowy i wciągnięto flagę państwową na maszt. Wszystkich uczestników przywitał Prezes OSP Jerzmanowice druh Tadeusz Karcz.

Aby zachować w pamięci tych, którzy już odeszli, a zasłużyli się dla pożarnictwa i samej jednostki OSP Jerzmanowice oraz aby przekazać najmłodszym spuściznę ich dziadków i pradziadków druhna Kinga Karcz przedstawiła 95. letni dorobek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach.

Po zakończeniu prezentacji jednostki przystąpiono do wręczenia odznaczeń. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie nadało odznaczenie „Strażak Wzorowy”. Uhonorowani zostali:

 • druhna Izabela Jędrzejek,
 • druh Konrad Kozyra,
 • druh Damian Pogan,
 • druh Bartłomiej Żurowski.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jerzmanowicach-Przegini nadało odznaczenia „Za wysługę lat”. Uhonorowani zostali:

 • druh Pogan Julian – 65 lat (najstarszy strażak na terenie gminy)
 • druh Szklarski Tadeusz – 50 lat
 • druh Piekarz Stanisław – 45 lat
 • druh Sarota Józef – 45 lat
 • druh Szlachta Jerzy – 45 lat
 • druh Śladowski Stanisław – 45 lat
 • druh Polak Marek – 40 lat
 • druh Kwinta Janusz – 40 lat
 • druh Kozera Józef – 35 lat
 • druh Karcz Tadeusz – 35 lat
 • druh Chochół Mieczysław – 35 lat
 • druh Tarcholik Jacek – 30 lat
 • druh Furman Zbigniew – 30 lat
 • druh Muzyk Aleksander – 25 lat
 • druh Szumera Jerzy – 25 lat
 • druh Pogan Adam – 25 lat
 • druh Dolezy Piotr – 25 lat
 • druh Sarota Andrzej – 25 lat
 • druh kpt. Polak Paweł – 20 lat
 • druh st. kpt. Tarcholik Henryk – 20 lat
 • druh Krzywda Łukasz – 20 lat
 • druh Kozyra Konrad – 15 lat
 • druh Szklarski Michał – 15 lat
 • druh Herian Mateusz – 10 lat
 • druh Szlachta Mariusz – 10 lat
 • druhna Tarcholik Patrycja – 10 lat
 • druh Piaśnik Adam – 10 lat
 • druh Papiz Wojciech – 10 lat
 • druh Seweryn Piotr – 10 lat
 • druh Muzyk Mariusz – 10 lat
 • druhna Ferdek Ewelina – 10 lat
 • druh Szlachta Piotr – 5 lat
 • druh Pogan Damian – 5 lat
 • druh Żurowski Bartłomiej – 5 lat
 • druh Tarnawski Piotr – 5 lat
 • druh Piwowarczyk Michał – 5 lat
 • druh Szlachta Robert – 5 lat
 • druk Kozera Dawid – 5 lat
 • druh Iżyk Rafał – 5 lat
 • druhna Jędrzejek Izabela – 5 lat
 • druh Szlachta Dariusz – 5 lat
 • druhna Karcz Kinga – 5 lat
 • druk Gzyl Konrad – 5 lat
 • druh Nabagło Tadeusz – 5 lat
 • druh Grzyb Józef – 5 lat
 • druh Kozera Michał – 5 lat
 • druh Adamczyk Tomasz – 5 lat

Odznaki wręczali:

 • Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krakowie druh Łukasz Smółka
 • Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. Artur Nosek
 • Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jerzmanowicach-Przegini druh Adam Piaśnik
 • Prezes OSP Jerzmanowice druh Tadeusz Karcz
 • Naczelnik OSP Jerzmanowice druh kpt. Paweł Polak

Zarząd OSP Jerzmanowice wręczył dodatkowo okolicznościowe podziękowania za życzliwe podejście i otwarte serce wyrażone wsparciem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach. Uhonorowani zostali:

 • Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło – zarazem Dyrektor ZS w Jerzmanowicach i członek wspierający OSP Jerzmanowice,
 • Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia Adam Piaśnik
 • Sołtys Sołectwa Jerzmanowice Stanisław Szlachta
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Jerzmanowicach z przewodniczącą Marią Szlachetka
 • Przedsiębiorca Jan Pogan.

Na zakończenie zostały odczytane listy okolicznościowe otrzymane od Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP druha Waldemara Pawlak i Prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysz. Pamiątkowy topór strażacki przekazał jednostce Łukasz Smółka - Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego. Liczne gratulacje oraz najlepsze życzenia przekazali: Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, Komendant Miejski PSP w Krakowie, Starosta Krakowski, Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia, Prezes Oddziału Gminnego ZOSP RP w Jerzmanowicach-Przegini, OSP Karwodrza, Przedsiębiorca Robert Kurek. Dodatkowo Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Maria Szlachetka w imieniu całego koła przekazała obraz z aniołem oraz kosz 95 babeczek od „Babeczek”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym za uświetnienie swoją obecnością tak ważnego dla Nas święta, jakim był jubileusz 95. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach.

145latkmpspkrakow