foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Absolutorium dla Zarządu OSP za 2014 rok udzielone!

W dniu 24 stycznia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Jerzmanowice za 2014 rok. Zebranie otworzył Prezes OSP Tadeusz Karcz który powitał zebranych oraz zaproszonych gości. Na zaproszenie odpowiedzieli: Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł, ktorego reprezentował st. kpt. Krzysztof Sółko Oficer Operacyjny KM PSP Kraków, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskam i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Mrugała - jednocześnie członek honorowy OSP Jerzmanowice i członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło - jednocześnie członek honorowy OSP Jerzmanowice. Prezes OSP Jerzmanowice, podziękował również za obecność Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP Adamowi Piaśnikowi - jednocześnie Wójtowi Gminy i członkowi honorowemu OSP Jerzmanowice, Komendantowi Gminnemu Jerzemu Adamczykowi i delegacji Zarządu Gminnego ZOSP RP, którzy wzięli udział w zebraniu.

Na przewodniczącego zebrania wybrano jednomyślnie druha Roberta Szlachta, który to zapoznał zgromadzonych z porządkiem obrad. Podsumowanie za rok 2014 oraz plany na rok następny w swoich sprawozdaniach przedstawili Naczelnik OSP Paweł Polak, Skarbnik OSP Łukasz Krzywda oraz Prezes OSP Tadeusz Karcz. Komisja Rewizyjna po wnikliwej kontroli dokumentacji prowadzonej w jednostce na podstawie zebranych informacji i odcztanych przez druha Mariusza Muzyka rekomendowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP. Absolutorium dla Zarządu OSP Jerzmanowice zostało przyjęte jednogłośnie. Gratulacje!

W dalszej części obrad przyjęto nowych członków OSP Jerzmanowice. Następnie w imieniu Wójta Gminy Adama Piaśnika - insp. Izabela Jędrzejek przedstawiła podsumowanie roku 2014 związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostki OSP Jerzmanowice i środkami finansowymi z tym związanymi. Głos zabrali również zaproszeni goście. Na tym Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2014 zostało zakończone.

145latkmpspkrakow