foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Statystyki dla 2014 roku

STATYSTYKA DLA 2014 ROKU

Ogółem OSP Jerzmanowice w 2014 roku brało udział w 189 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym:

  • 149 pożarów (8 - zabudowania, 131 - lasy i łąki, 3 - środki transportu drogowego, 7 - inne),
  • 36 miejscowych zagrożeń (13 - wypadki i kolizje drogowe, 2 - wichury, 21 - inne),
  • 4 alarmy fałszywe

Liczba osób poszkodowanych wyniosła 14 (brak śmiertelnych).
Akcje trwały łącznie 197 gdzin 55 minut.

145latkmpspkrakow