foto1
Gdy obowiązek wezwie mnie, tam wszędzie gdzie się pali ...
foto1
Ty mi o Panie siłę daj, bym życie ludzkie ocalił.
foto1
Pozwól, niech dziecko póki czas, z płomieni cało wyniosę...
foto1
Przerażonego starca daj, ustrzec przed strasznym losem.
foto1
Rycerze Floriana - to my!
biuro@ospjerzmanowice.pl
998/112 lub 123895513

Statystyki dla 2014 roku

STATYSTYKA DLA 2014 ROKU

Ogółem OSP Jerzmanowice w 2014 roku brało udział w 189 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym:

  • 149 pożarów (8 - zabudowania, 131 - lasy i łąki, 3 - środki transportu drogowego, 7 - inne),
  • 36 miejscowych zagrożeń (13 - wypadki i kolizje drogowe, 2 - wichury, 21 - inne),
  • 4 alarmy fałszywe

Liczba osób poszkodowanych wyniosła 14 (brak śmiertelnych).
Akcje trwały łącznie 197 gdzin 55 minut.

145latkmpspkrakow

 

 
 

Login Form