Nagroda PKN Orlen 2014

W dniu 5 listopada 2014 roku w Niepokalanowie odbyła się uroczystość wręczenia darowizn finansowych i rzeczowych dla strażaków OSP i PSP z całej Polski. OSP Jerzmanowice otrzymała nagrodę pieniężną za całokształt działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Nagrodę odebrał Prezes OSP Tadeusz Karcz, towarzyszył mu Druh Robert Szlachta.

Darczyńcą był oczywiście PKN ORLEN i Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Łączna wartość środków przekazanych w tym roku wyniosła prawie milion złotych. Wszystkie jednostki uczestniczące w uroczystości otrzymały również karty na zakup paliwa o wartości 500 zł każda. W uroczystości nie mogło zabraknąć gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli PKN ORLEN. ORLEN wspiera strażaków już cztery lata. W tym czasie na rzecz ochrony przeciwpożarowej przekazał ponad 6,5 mln. zł.