Akcja krwiodawstwa "Oddaj krew - podziel się życiem"

W sobotę, 13 września 2014 r. Ochotnicza Straż Pożarna z Białego Kościoła organizuje akcję honorowego oddawania krwi pod hasłem „ODDAJ KREW – PODZIEL SIĘ ŻYCIEM!”, której patronuje również Tadeusz Wójtowicz - Wójt Gminy Wielka Wieś. Krew będzie można oddać w budynku Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Białym Kościele w godzinach: 10.00 – 14.00.

Nad prawidłowym przebiegiem całej akcji bezpośrednio czuwać będzie personel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Krakowa. Dawcą krwi może zostać każda zdrowa osoba, która ukończyła 18 lat, nie spożywała alkoholu minimum 24 godziny przed oddaniem krwi. Warto też wcześniej wypić ok. 1,5 litra płynów w ciągu doby przed oddaniem krwi, a rano spożyć lekkostrawny i niskokaloryczny posiłek. Kandydat na dawcę krwi powinien również posiadać ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość oraz numer PESEL.