foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Bezpieczny Strażak 2014

 

13 lipca 2014 roku Nasza Jednostka otrzymała od Gminy Jerzmanowice-Przeginia trzy komplety odzieży ochronnej w ramach programu pn. "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak". Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Dodatkowy komplet ubrania specjalnego przekazał Wójt Gminy. Więcej informacji na stronie www.jerzmanowice-przeginia.pl

145latkmpspkrakow