foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego 2013

W terminie 23-24 marca i 6-7 kwietnia 2013 roku druhowie z Naszej jednostki uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego które odbywało się na terenie JRG 2 w Krakowie. Celem szkolenia było nabycie umiejętności przez strażaków ratowników OSP do prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach.
W wyniku realizacji programu szkolenia uczestnicy potrafią scharakteryzować pojazdy drogowe pod względem ratowniczym, charakteryzować rodzaje stosowanych materiałów w pojazdach drogowych i ich wpływ na bezpieczeństwo działań, podać podstawowe parametry narzędzi hydraulicznych oraz omówić ich przeznaczenie, pracować zestawami hydraulicznymi wykorzystując ich możliwości techniczno-użytkowe, stosować techniki wydobywania poszkodowanych z uszkodzonych pojazdów, zabezpieczyć poszkodowanych podczas prowadzenia czynności ratowniczych, zorganizować działania ratownicze samodzielnie oraz we współpracy z innymi podmiotami ratowniczymi, jak i scharakteryzować zagrożenia występujące podczas katastrof drogowych.
Szkolenie zakończyło się egzaminem teoretycznym i praktycznym, który został poprzedzony ćwiczeniami praktycznymi w Liszkach k/Krakowa. Nowe umiejętności nabyli: Mariusz Muzyk, Dawid Kozera, Piotr Tarnawski, Izabela Jędrzejek i Patrycja Tarcholik. Gratulujemy!

 
 

Coroczne czuwanie przy Grobie Pańskim 2013

Zgodnie z coroczną tradycją, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach podczas obrzędów Triduum Paschalnego pełnili wartę przy Grobie Pańskim.
Czuwanie przy Grobie Pana Jezusa rozpoczęło się w trakcie Wielkopiątkowych uroczystości i trwało w piątek do godziny 24:00 (wartę pełniło OSP Gotkowice). Następnie strażacy wartę pełnili w Wielką Sobotę od godziny 6:00 do 15:00 (OSP Łazy) oraz od godziny 15:00 do 24:00 OSP Jerzmanowice.
Tradycyjnie również, pomimo bardzo niesprzyjającej aury przemaszerowali w Wielką Niedzielę z remizy do kościoła na Mszę Świętą Rezurekcyjną. Strażacy zadbali o oprawę procesji niosąc baldachim, figurę Jezusa Zmartwychwstałego, chorągwie i sztandary. Po zakończonej Mszy Świętej, po życzeniach od księdza proboszcza, druhowie zebrali się w remizie na corocznym spotkaniu wielkanocnym.

 
 

Wielkanocne święcenie potraw 2013

Pascha Jezusa Chrystusa jako Baranka Nowego Przymierza stoi w centrum wiary i całego roku liturgicznego. Z niej przeto czerpią swój sens i znaczenie wszystkie obrzędy, a zwłaszcza te, które składają się na celebrację Triduum Paschalnego. Wśród nich występuje obrzęd święcenia pokarmów i napojów wielkanocnych. Ma on ścisły związek genetyczny i treściowy z celebracją misterium paschalnego, niezależnie od tego, czy był (i czy jest) spełniany albo w samo święto Paschy w łączności ze Mszą św. Wigilii Paschalnej, albo uprzedzająco i samoistnie przez całą Wielką Sobotę, a nawet już w Wielki Piątek, zawsze jednak z myślą o Niedzieli Wielkanocnej.
W myśl obrzędu święcenia pokarmów i napojów wielkanocnych Druhowie z Naszej Jednostki przygotowali koszyk wielkanocny, gdzie jak przystało na strażaków za koszyk posłużył hełm bojowy. W Wielką Sobotę poświecili pokarmy, w koszyku nie zabrakło chleba, wody, chrzanu i jaj, a także innych przysmaków. Świąteczny wiktuał spożyto podczas uroczystego Śniadania Wielkanocnego po Mszy Świętej Rezurekcyjnej.

 
 

Nowi Strażacy zasilą szeregi OSP

W Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 w Krakowie w dniu 10 marca 2013 roku odbył się egzamin kończący szkolenie strażaków ratowników OSP. W szkoleniu uczestniczyło 6 druhów - członków jednostki OSP Jerzmanowice (Karcz Kinga, Piwowarczyk Michał, Pogan Damian, Pogan Piotr, Szlachta Piotr i Żurowski Bartłomiej). ?Uczestnicy szkolenia to ludzie młodzi zainteresowani działalnością na rzecz pożarnictwa ochotniczego. Obserwując ich zaangażowanie oraz zainteresowanie pożarnictwem, można śmiało stwierdzić, że będzie to mocne zasilenie szeregów OSP Jerzmanowice.
Zajęcia teoretyczne realizowano w formie prezentacji multimedialnych oraz pokazów filmowych. Ratownicy odbywali także zajęcia praktyczne na terenie JRG 3 z wykorzystaniem sprzętu, pojazdów i wyposażenia na którym pracują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. ??Zajęcia praktyczne, w których pomagali strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej to najlepszy sposób na "posmakowanie" tematyki pożarniczej, opanowanie zasad działań ratowniczych czy skutecznego wykorzystania sprzętu. Duży nacisk kładziono na skuteczność działań z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych, umiejętność wykorzystania drabin pożarniczych, znajomość sprzętu oraz samodzielnego prowadzenia działań ratowniczych według wcześniej przygotowanego scenariusza. W ramach szkolenia wszyscy druhowie z OSP Jerzmanowice pozytywnie zaliczyli test sprawnościowy w komorze dymowej WOSz PSP w Krakowie. Serdecznie gratulujemy!

 

STOP Wypalaniu traw!

Od pokoleń wielu rolników po zimie wypala trawy w błędnym przekonaniu, że spowoduje to jej szybszy i bujniejszy odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nic bardziej mylnego! Ziemia na „wypaleniskach” staje się jałowa. Ogień hamuje asymilację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślinnych, które tworzą urodzajną warstwę gleby.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012

W dniu 9 lutego 2013 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2012 Jednostki OSP Jerzmanowice. Zebranie otworzył dh. Tadeusz Karcz - Prezes OSP Jerzmanowice. Powitał zebranych druhów, członków honorowych oraz zaproszonych gości. Na zaproszenie odpowiedzieli: Komendant Miejski st. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł, którego reprezentował kpt. Damian Woszczyna, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, Radny Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia Józef Grzyb oraz Proboszcz Parafii pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Jerzmanowicach ks. Kazimierz Szczęsny. Prezes podziękował również za obecność Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP Adamowi Piaśnikowi, Komendantowi Gminnemu Jerzemu Adamczykowi i pozostałym członkom Zarządu Gminnego ZOSP RP, którzy wzięli udział w zebraniu.
Na przewodniczącego zebrania wybrano jednomyślnie dh. Jerzego Szumerę, który to zapoznał zgromadzonych z porządkiem obrad. Podsumowanie za rok 2012 oraz plany na rok następny przedstawił Naczelnik OSP Jerzmanowice - Paweł Polak, Skarbnik OSP Jerzmanowice - Łukasz Krzywda oraz Sekretarz OSP - Jacek Tarcholik. Komisja Rewizyjna po wnikliwej kontroli dokumentacji prowadzonej w jednostce, rekomendowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu. Absolutorium dla Zarządu OSP Jerzmanowice zostało przyjęte jednogłośnie. Gratulacje!

Czytaj więcej...

Jubileusz 90. Lecia OSP Jerzmanowice

W niedzielę, 3 czerwca 2012 roku, odbyły się uroczystości z okazji 90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach, w których udział wzięli m.in.

  • mł. bryg. mgr inż. Stanisław Nowak - Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
  • Józef Krzyworzeka – starosta krakowski
  • Tadeusz Nabagło - przewodniczący Rady Powiatu w Krakowie
  • Piotr Goraj - radny powiatowy.

Obchody rozpoczął przemarsz jednostek na plac przed remizą gdzie została odprawiona polowa msza św. Następnie odbył się uroczysty apel w trakcie którego zebrani mieszkańcy Jerzmanowic, zaproszeni goście oraz druhowie z innych jednostek OSP z terenu gminy Jerzmanowice – Przeginia i Małopolski, wysłuchali okolicznościowego referatu, a zasłużeni druhowie oraz osoby wspierające jednostkę OSP Jerzmanowice zostali odznaczeni.
Wśród wyróżnionych znalazł się przewodniczący Tadeusz Nabagło, który otrzymał Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa.
Uroczystą część jubileuszu 90-lecia zakończyła defilada oddziałów.

 
 

Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego

W 2012 roku minęło dwadzieścia lat od powstania diecezji sosnowieckiej. Z tej okazji do wszystkich parafii diecezji oraz do seminarium duchownego wyruszył obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie krwi bł. Jana Pawła II. W naszej Parafii peregrynacja odbyła się 15 maja 2012 roku.
"Ufam, że peregrynacja Jezusa Miłosiernego do wszystkich parafii Diecezji Sosnowieckiej otworzy nas na działanie Boga bogatego w miłosierdzie, a także obudzi naszą wrażliwość na potrzeby bliźnich” – pisze biskup sosnowiecki w dekrecie zarządzającym peregrynację. „Czas peregrynacji i adoracji winien stać się szkołą odkrywania owoców i znaczenia w życiu osobistym sakramentu chrztu św. i bierzmowania. Będzie sposobnością do pogłębionego spojrzenia na Sakrament Pojednania, do ożywienia praktyki duchowego kierownictwa; do kształtowania społecznego wymiaru miłosierdzia” – czytaliśmy w instrukcji dotyczącej peregrynacji.

Czytaj więcej...

Ślubowanie nowoprzyjętych druhów

W Remizie OSP Jerzmanowice 19 lutego 2012 roku odbyło się uroczyste ślubowanie nowoprzyjętych druhów w poczet Jednostki OSP. Uroczystość składała się z dwóch części. W pierwszej Prezes OSP Jerzmanowice - Tadeusz Karcz odczytał uchwałę Zarządu OSP Jerzmanowice informując o przyjęciu nowych członków: Kinga Karcz, Dariusz Szlachta, Bartosz Żurowski, Piotr Szlachta, Damiana Pogan, Michał Piwowarczyk, Jarosław Ratoń i Piotr Furman. W części drugiej wskazani druhowie powtarzając za Prezesem OSP przyrzekli na sztandar OSP Jerzmanowice: "... czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia i mienia ludzkiego."

 

145latkmpspkrakow