foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Silny wiatr przyczyną dwóch interwencji - 24/02/2017

24 lutego 2017 roku, niekorzystne warunki atmosferyczne - silny wiatr, były przyczyną podjęcia interwencji przez naszą jednostkę. Po godz. 9 rano SKKM Kraków przekazało zgłoszenie o powalonym drzewie na ul. Jana Pawła II w Jerzmanowicach. Na miejscu, po zabezpieczeniu terenu działań sprawiono drabinę przystawną i odcięto zwisający konar, który złożono na poboczu jezdni usuwając zagrożenie. Następnie o godz. 13:29 - drugie zgłoszenie brzmiało: Przeginia - zerwany dach. Na miejscu okazało się że porywisty wiatr naruszył połać dachu na budynku gospodarczym. Po zabezpieczeniu miejsca działań, sprawiono drabinę przystawną i zabezpieczono oderwany arkusz przytwierdzając go do konstrukcji dachu, po czym pouczono właściciela o dalszym postępowaniu. Na tym działania zakończono.

Kontrola Gotowości Operacyjnej Jednostki 2017

kontrola2017Wydział Operacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w dniu 15 lutego 2017 roku przeprowadził kontrolę gotowości operacyjnej Naszej Jednostki. W trakcie działań kontrolnych ocenie poddano następujące elementy gotowości bojowej:
- stan osobowy załogi OSP,
- wyszkolenie teoretyczne i praktyczne,
- stan techniczny, sprawność, konserwacja sprzętu pożarniczego,
- sprawy formalne.

Dodatkowo Jednostka wykonała ćwiczenie praktyczne oceniane przez rozjemców przybyłych na kontrol - założenia: pożar pomieszczenia socjalnego, dwie osoby poszkodowane. Pod ocenę poddano elementy z ratownictwa medycznego oraz działań gaśniczych.

Z działań kontrolnych sporządzono protokół poinspekcyjny, w którym wystawiono Jednostce OSP Jerzmanowice ocenę bardzo dobrą.

Absolutorium dla Zarządu OSP za 2016 rok udzielone!

W dniu 11 lutego 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków OSP Jerzmanowice za 2016 rok. Zebranie otworzył Prezes OSP Tadeusz Karcz, który powitał zebranych oraz zaproszonych gości. Na zaproszenie odpowiedzieli: Komendant Miejski PSP w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Artur Nosek, którego reprezentował mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Głąb – Zastępca Dowódcy JRG 5 w Krakowie, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Mrugała - jednocześnie członek wspierający OSP Jerzmanowice i członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach Tadeusz Nabagło - jednocześnie członek wspierający OSP Jerzmanowice. Prezes OSP Jerzmanowice, podziękował również za obecność Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP Adamowi Piaśnikowi - jednocześnie Wójtowi Gminy i członkowi wspierającemu OSP Jerzmanowice, Komendantowi Gminnemu Grzegorzowi Kania i delegacji Zarządu Gminnego ZOSP RP, którzy wzięli udział w zebraniu. Na zaproszenie odpowiedzieli również Radni Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia na czele z Przewodniczącym Robertem Bąbka oraz Maria Adamczyk, Stanisława Gzyl i Grzegorz Seweryn. Obecni byli również Sołtys sołectwa Jerzmanowice Stanisław Szlachta i Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jerzmanowicach Maria Szlachetka.

Na przewodniczącego zebrania wybrano jednomyślnie druhnę Izabelę Jędrzejek, która to zapoznała zgromadzonych z porządkiem obrad. Podsumowanie za rok 2016 oraz plany na rok bieżący w swoich sprawozdaniach przedstawili Prezes OSP Tadeusz Karcz, Zastępca Naczelnika OSP Henryk Tarcholik, Skarbnik OSP Robert Szlachta. Komisja Rewizyjna po wnikliwej kontroli dokumentacji prowadzonej w jednostce na podstawie zebranych informacji i odczytanych przez druha Mariusza Muzyka rekomendowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP. Absolutorium dla Zarządu OSP Jerzmanowice zostało przyjęte jednogłośnie. Gratulacje!

W dalszej części obrad przyjęto zmiany w Statucie OSP. Zmiana podyktowana była wprowadzeniem nazw ulic w obrębie miejscowości Jerzmanowice – siedzibą OSP Jerzmanowice są Jerzmanowice, ul. Rajska 3. Dodatkowo, do Statutu wprowadzono zapis, dzięki któremu Stowarzyszenie będzie mogło ubiegać się o wsparcie finansowe z WFOŚiGW w Krakowie. Następnie w imieniu Wójta Gminy Adama Piaśnika, Sekretarz Oddziału Gminnego ZOSP RP  Sylwia Kozera przedstawiła podsumowanie roku 2016 związane z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostki OSP Jerzmanowice i środkami finansowymi z tym związanymi z Gminy. Głos zabrali również zaproszeni goście. Na tym Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2016 zostało zakończone.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 rok

top firmowka
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach działając na podstawie § 29 i 30 Statutu Stowarzyszenia
I N F O R M U J E
Posiedzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2016 rok
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach
odbędzie się 11 lutego 2017 roku (sobota)
rozpoczęcie o godz. 17:00
w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach

Kolizja drogowa na DK94 w Jerzmanowicach - 02/02/2017

Dzisiaj, 2 lutego po godzinie 8 rano zostaliśmy zadysponowani przez SKKM do kolizji drogowej pługopiaskarki z samochodem dostawczym na DK94 w Jerzmanowicach (na wysokości zjazdu Sąspów - Poręba). Po przybyciu na miejsce zdarzenia okazało się, że kierujący opuścili pojazdy o własnych siłach i nie wymagali pomocy medycznej. Zadania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu zasilania w samochodzie dostawczym oraz prowadzeniu ruchu wahadłowego na DK 94 do czasu usunięcia z pasa jezdni pługopiaskarki. Działania trawły ponad godzinę.

Pompowanie wody w Gotkowicach - 21/01/2017

W samo południe, 21 stycznia zostaliśmy zadysponowani do pompowania wody w miejscowości Gotkowice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono zalaną piwnice w domu jednorodzinnym. Zabezpieczono teren akcji, odłączono zasilanie w budynku, zakręcono dopływ wody i przystąpiono do wypompowania wody przy użyciu pompy szlamowej oraz elektrycznej. Działania zakończono po 90 minutach.

Pożar budynku gospodarczego w Przegini - 19/01/2017

Tuż po godzinie trzeciej na ranem 19 stycznia otrzymaliśmy zgłoszenie z SKKM o pożarze budynku gospodarczego w miejscowości Przeginia. Na miejsce udaliśmy się zastępem GBARt 2/20. Do działań jednostek Straży Pożarnej należało zabezpieczenie miejsca zdarzenia, oświetlenie go oraz podanie prądów wody w natarciu, w tym wprowadzeniu roty gaśniczej do wewnątrz budynku. Po ugaszeniu pożaru, spalona konstrukcja została rozebrana przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego, a pogorzelisko przekopano i przelano. Na tym działania zakończono.

Wprowadzono nazwy ulic w Jerzmanowicach

nazwyulic2017Z informacji dostępnych na stronie Gminy wynika, że nowe adresy w naszej miejscowości będą obowiązywać od 31 stycznia 2017 roku

Z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to znaczący krok. Służby ratownicze, będą miały ułatwione precyzyjne określenie miejsca zdarzenia. Z pewnością skróci to czas dojazdu na miejsce i podjęcie niezbędnych działań.

Załączniki:
Pobierz plik (Mapa_ulic_20161219.pdf)Mapa207 kB

25 Finał WOŚP

Dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. 25 lat grania Orkiestry to poważna część historii Polski. Przez ten okres pomogliśmy praktycznie każdemu szpitalowi w naszym kraju. To, że Orkiestra działa i to z tak dużą skutecznością, to oczywiście zasługa wszystkich darczyńców, to efekt każdego grosza wrzuconego do puszki. Nie boję się użyć stwierdzenia, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to wspólne dobro wszystkich Polaków także  tych mieszkających za granicą, bo przecież wiele sztabów gra także na obczyźnie - mówi Jerzy Owsiak prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Nasza jednostka jak co roku włączyła się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wspierała wolontariuszy z Zespołu Szkół w Jerzmanowicach podczas zbiórki.

Kolizja drogowa na DK94 - 10/01/2017

Po raz kolejny złe warunki atmosferyczne najprawdopodobniej przyczyniły się do kolizji. Tym razem na drodze krajowej nr 94 na wysokości Chochołowego Dworu. Przed naszym przybyciem kierujący opuścili swoje pojazdy o własnych siłach i znajdowali się pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu terenu akcji, oświetleniu miejsca działań, odłączeniu zasilania w uszkodzonych samochodach oraz posprzątaniu pozostałości pokolizyjnych z jezdni. Działania ratownicze zakończono po 40 minutach.

Akcja Zarządzania Kryzysowego w Gminie

Niskie temperatury były przyczyną uruchomienia zarządzania kryzysowego w gminie. Nasza jednostka została zadysponowana przez Wójta Gminy do prowadzenia akcji „MROZY” w okresie od 6 do 8 stycznia 2017 roku.

Działania polegały na wykonaniu przejazdu wszystkimi drogami w miejscowości Jerzmanowice, sprawdzeniu ich przejezdności, stanu drzew rosnących przy jezdniach jak również ciągłości linii przesyłowych. Podczas wykonywanych czynności nie napotkano żadnych osób, które wymagałyby udzielenia pomocy medycznej. Pod kątem obecności tych osób w szczególności sprawdzono okolice sklepów, wiaty przystankowe, pustostany.

145latkmpspkrakow