foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

OSP Jerzmanowice podczas ŚDM 2016

ŚDM 2016 już za nami. Jednostki OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym otrzymały informację od Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie z których wynikało, że mają pełnić całodobowe dyżury i zapewnić stałą obsadę 12 strażaków-ratowników celem zabezpieczenia obszaru swoich gmin i powiatu krakowskiego.

OSP Jerzmanowice od 26 lipca do 31 lipca 2016 roku, wykonując zadanie KM PSP w Krakowie pełniła nieprzerwanie dyżur podczas ŚDM 2016. W 6 dniowym dyżurze wzięło udział rotacyjnie 21 strażaków-ratowników z uprawnieniami do podjęcia czynności ratowniczo-gaśniczych w konfiguracji 12 strażaków/24 godziny. Łącznie wszyscy strażacy-ratownicy pozostawali w gotowości  przez 1728 godzin. Jednostka za w/w godziny nie pobiera ekwiwalentu, wykonując powierzone zadania wyłącznie społecznie.

Meldując swoją gotowość, codziennie o godzinie 8:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie, strażacy-ratownicy starali się jak najlepiej spożytkować czas, który poświęcali dyżurom. Był czas na porządki, konserwację sprzętu, czas na odświeżenie umiejętności ratowniczych nabytych podczas szkoleń ale też na odpoczynek. Podczas pełnienia dyżurów strażacy-ratownicy zapoznali się również ze sprzętem z JW 1907, który stacjonował na terenie gminy na czas ŚDM oraz sposobami działań żołnierzy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych.

Czytaj więcej...

4 maja - Dzień Św. Floriana - Święto Strażaków 2016

Co roku 4 maja w dzień Świętego Floriana, strażacy obchodzą swoje święto. W tym roku uroczysta Msza Święta w intencji strażaków i ich rodzin z okazji Dnia Św. Floriana odbyła się 1 maja. Wszystkie jednostki OSP z Parafii Jerzmanowice - OSP Jerzmanowice, OSP Łazy i OSP Gotkowice wspólnie uczestniczyli w swoim święcie. Ksiądz Proboszcz Kazimierz Szczęsny życzył by Św. Florian otaczał swoją opieką wszystkich Druhów w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba była dla nich źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Zgodnie z tradycją po nabożeństwie w asyście Orkiestry Dętej z Jerzmanowic, jednostki OSP przemaszerowały pod figurkę św. Floriana, gdzie odśpiewana została „Rota” i „Boże coś Polskę”.

Komendant Gminny OSP Jerzy Szumera oraz Sołtys wsi Jerzmanowice Stanisław Szlachta życzyli Druhom bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Podziękowali również za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.

Uroczystość zakończono symbolicznym poczęstunkiem w Remizie OSP Jerzmanowice.

 

Sprzątanie rzek 2016 w ramach Światowego Dnia Ziemi

W ramach Światowego Dnia Ziemi 22 kwietnia 2016 roku, wzorem lat ubiegłych na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia odbyło się sprzątanie rzek. Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach aktywnie włączyli się w akcję po raz dziesiąty, ochoczo szerząc świadomość ekologiczną wśród mieszkańców. Sprzątana była górna część Szklarki.

Kurs KPP - nowi Strażacy - Ratownicy w OSP

W dniach 1-10 kwietnia 2016 roku odbył się kurs KPP organizowany przez Gminę Jerzmanowice-Przeginia. Na szkolenie zgłoszono 3 strażaków z naszej OSP, którzy z wynikiem pozytywnym zakończyli zajęcia oraz otrzymali tytuł Ratownik. Dodatkowo strażacy-ratownicy, którym kończył się termin ważności uprawnień, podeszli do egzaminu tzw. recertyfikacji, a odnowienie uprawnień okazało się formalnością. Serdecznie gratulujemy!

O kursie w Dzienniku Polskim.

STOP pożarom traw!

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JERZMANOWICACH 
przyłącza się do apelu PSP i Lasów Państwowych!

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym zawsze gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Ma to związek z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. Pożary traw są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Zagrażają lasom, domom mieszkalnym i zabudowaniom gospodarczym, bezpowrotnie niszczą faunę i florę. Stwarzają też niebezpieczeństwo dla podróżujących, gdyż dym znacznie ogranicza widoczność, co może doprowadzić do groźnych wypadków i kolizji. Angażują również wiele zastępów ratowniczych, których pomoc może być potrzebna w tym samym czasie w innym miejscu, gdzie naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi.

Kodeks karny: Art. 163 § 1 mówi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.” Sprawca podpalenia może zostać także pociągnięty do odpowiedzialności cywilno-prawnej za wyrządzone szkody i ich następstwa, jak również może być obciążony kosztami akcji ratowniczej.

W 2015 r. w Polsce doszło do 82 802 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 45 % wszystkich pożarów w naszym kraju. Średnio co 6 minut strażacy wyjeżdżali do akcji gaśniczych związanych z pożarami traw. Do 22 marca 2016 r. w Polsce strażacy gasili już 5336 pożarów traw i nieużytków. Najwięcej tego typu pożarów zanotowano w marcu i kwietniu ubiegłego roku – razem 43 724. W wyniku pożarów traw w 2015 r. w Polsce zginęło 7 osób a 141 zostało rannych. W 2015 r. w Małopolsce strażacy do pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych wyjeżdżali 6 242 razy. W tych pożarach ranne zostało 10 osób.

Apel o 1% podatku

Pamiętaj - przekazanie 1% podatku nic nie kosztuje!

Pomagając Nam Strażakom - Pomagasz sobie! Ten 1% podatku trafi na konto Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach. Za wszelkie pieniądze dokonamy zakupu sprzętu pożarniczego do ratownia życia i zdrowia ludzkiego. Strażacy Ochotnicy od pokoleń pełnią służbę dla ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska kierując się szlachetnymi ideałami służenia społeczeństwu i niesienia pomocy poszkodowanym społecznie.

Wystarczy, że wpiszesz numer KRS 0000116212 (ZOSP RP), a w celu szczegółowym 1% wskażesz Naszą OSP.
Tym sposobem pieniądze trafią na Nasze konto bankowe.

Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie!

14/03/2016 - Wypadek na skrzyżowaniu w Jerzmanowicach

W poniedziałek, 14 marca 2016 roku w południe zostaliśmy zadysponowani do wypadku na skrzyżowaniu DK94 z K2129 do centrum Jerzmanowic. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono wypadek z udziałem dwóch samochodów osobowych. W momencie przyjazdu zastępu Straży Pożarnej osoby poruszające się pojazdami opuściły je o własnych siłach, a kierujący Seatem znajdował się pod opieką ratowników ZRM. Działania ratowników OSP polegały na zabezpieczeniu terenu akcji oraz odłączeniu zasilania w rozbitych samochodach. Na czas prowadzenia działań, zjazd z DK94 do centrum Jerzmanowic był zablokowany. Po zakończeniu czynności prowadzonych przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Policji, uprzątnięto jezdnię z pozostałości powypadkowych, a samochody pozostawiono w dyspozycji właścicieli.

Awaria wodociągu w Jerzmanowicach - wyrwa w chodniku

W środę, 2 marca, tuż przed 18 zostaliśmy zadysponowani do zabezpieczenia wyrwy w chodniku w ciągu drogi powiatowej K2129 Jerzmanowice - Szklary. Wyrwa w chodniku o głębokości ok. 1m i średnicy ok. 2m powstała na skutek awarii wodociągu. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu wyrwy przy użyciu pachołków oraz taśmy ostrzegawczej. Na miejsce przybył Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia p. Adam Piaśnik, który powiadomił Zakład Wodociągi Gminne o zdarzeniu. Po przyjeździe pracowników Zakładu działania zakończono. Na prośbę Wójta Gminy, jednostka tego samego dnia wyjechała jeszcze raz celem zmycia jezdni z błota, pozostałego po robotach związanych z zasypaniem wyrwy w chodniku. Wróciliśmy do koszar po 20.

Nowe władze OSP wybrane w dniu 6 lutego 2016

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w Naszej OSP w dniu 6 lutego 2016 roku udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowe władze.

Walne Zebranie otworzył Prezes OSP - Tadeusz Karcz. Na wstępie uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków oraz powitano przybyłych gości. W imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie przybył mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Głąb - Z-ca Dowódcy JRG5, obecni byli także: Prezes ZOG ZOSP RP w Jerzmanowicach-Przegini druh Adam Piaśnik - Wójt Gminy, po. Komendanta Gminnego ZOSP RP w Jerzmanowicach-Przegini druh Jerzy Szumera, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego druh Tadeusz Nabagło - Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia druh Robert Bąbka, Radni Rady Gminy z miejscowości Jerzmanowice Maria Adamczyk, Stanisława Gzyl i Grzegorz Seweryn, Sołtys Sołectwa Jerzmanowice - Stanisław Szlachta, Przewodnicząca KGW Jerzmanowice Maria Szlachetka, delegaci z ZOG ZOSP RP w Jerzmanowicach-Przegini druhowie Sławomir Roś i Grzegorz Kania z OSP Przeginia oraz Sekretarz ZOG ZOSP RP w Jerzmanowicach-Przegini druhna Sylwia Kozera i pracownik Urzędu Gminy w Jerzmanowicach Aneta Piera. Prezes OSP - Tadeusz Karcz odczytał także listy od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Stanisława Nowaka, Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Marii Cieślik oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzaty Mrugała, którzy z różnych przyczyn nie byli w stanie przybyć osobiście.

Na prowadzącego wybrano druha Roberta Szlachta, który sprawnie przeprowadził zebranych przez wszystkie punkty porządku obrad. Przed przystąpieniem do sprawozdań, Naczelnik OSP - kpt. Paweł Polak podpisał Rozkaz i tym samym, korzystając z przywileju naczelnika nadał stopnie Starszego strażaka najbardziej zasłużonym - aktywnym członkom OSP w roku sprawozdawczym, a mianowicie: Mateuszowi Herian, Dawidowi Kozera i Damianowi Pogan. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności, finansowe i z pracy komisji rewizyjnej oraz plany działalności i finansowe na rok bieżący. Dyskusja nad przedstawionym materiałem ograniczyła się do podziękowań, które na ręce ustępującego Zarządu złożył druh Tadeusz Nabagło - Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, z którym OSP współpracuje od lat. Sprawozdania i plany zostały zatwierdzone jednogłośnie, tym samym podczas kolejnego głosowania, udzielono jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kolejnym punktem obrad były wybory nowych władz. W głosowaniu, jednomyślnie został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna w następujących składach:

ZARZĄD

 • Prezes - Tadeusz Karcz
 • Wiceprezes - Jerzy Szumera
 • Naczelnik - Paweł Polak
 • Z-ca Naczelnika - Henryk Tarcholik
 • Skarbnik - Robert Szlachta
 • Sekretarz - Jacek Tarcholik
 • Gospodarz - Mateusz Herian
 • Kronikarz - Izabela Jędrzejek
 • Członek - Konrad Kozyra

KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący - Piotr Tarnawski
 • Sekretarz - Mariusz Muzyk
 • Członek - Adam Pogan

Wybrano również przedstawicieli OSP Jerzmanowice na zjazd gminny: Tadeusz Karcz, Jerzy Szumera, Paweł Polak oraz delegatów OSP Jerzmanowice na zjazd gminny: Dawid Kozera, Damian Pogan i Bartłomiej Żurowski.

Na zakończenie w wolnych wnioskach pracownik Urzędu Gminy przedstawiła podsumowanie zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Jerzmanowice w roku 2015 ze strony samorządu. Wójt Gminy podziękował za dotychczasową współpracę oraz odniósł się do planów na rok bieżący, a w szczególności do wydarzenia jakim są Światowe Dni Młodzieży i związane z tym zadania. Głos zabrali również m.in. przedstawiciel KM PSP w Krakowie, Przewodniczący Rady Gminy, Radni z Jerzmanowic, Sołtys sołectwa Jerzmanowice. Podejmując uchwały organizacyjną i wyborczą, porządek obrad został wyczerpany, a prowadzący zamknął zebranie.

 

Zawiadomienie - Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2016

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach
działając na podstawie § 29 i 30 Statutu Stowarzyszenia
informuje
Druhny i Druhów oraz sympatyków OSP Jerzmanowice
o
Posiedzeniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach

które odbędzie się
6 lutego 2016 roku (sobota) rozpoczęcie o godz. 17:00
w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach

Serdecznie zapraszamy!
 

145latkmpspkrakow