foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Nagroda odebrana!

W trakcie Dożynek Wojewódzkich w Piwnicznej Zdroju 23 sierpnia 2015 roku odbyło się wręczenie nagród w konkursie na „Najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Małopolskiego”, odbywającym się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Małopolskiego.

Krakowski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący współorganizatorem Konkursu, ufundował nagrody za II i III miejsce. Symboliczne czeki zostały przekazane przez Prezes WFOŚiGW Małgorzatę Mrugałę.

Delegacja z OSP Jerzmanowice - Prezes Tadeusz Karcz, Sekretarz Jacek Tarcholik oraz Robert Szlachta odebrali nagrodę za zajęcie III miejsca - 20.000,00 złotych.

W trójce najlepszych!

 

 

 

 

Komisja ds. oceny prac w konkursie

"Najlepsza Ochotnicza Straż Pożarna
Województwa Małopolskiego 2015"

po wnikliwej analizie przyjętych prac postanowiła przyznać

 

III miejsce OSP Jerzmanowice
 

oraz nagrodę ufundowaną przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie
w wysokości 20 000,00 zł.

Nowi Strażacy w szeregach OSP

W Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Nr 5 w Krakowie w dniu 23 maja 2015 roku odbył się egzamin kończący szkolenie strażaków ratowników OSP. W szkoleniu uczestniczyło 5 druhów - członków jednostki OSP Jerzmanowice, którzy w komplecie zdali egzamin teoretyczny i praktyczny (Ewelina Ferdek, Anna Zawisz, Konrad Gzyl, Tomasz Adamczyk, Michał Kozera).

Uczestnicy szkolenia to ludzie młodzi zainteresowani działalnością na rzecz pożarnictwa ochotniczego. Obserwując ich zaangażowanie oraz zainteresowanie pożarnictwem, można śmiało stwierdzić, że będzie to mocne zasilenie szeregów OSP Jerzmanowice. Zajęcia teoretyczne realizowano w formie prezentacji multimedialnych oraz pokazów filmowych. Ratownicy odbywali także zajęcia praktyczne na terenie JRG 5 z wykorzystaniem sprzętu, pojazdów i wyposażenia na którym pracują strażacy z Państwowej Straży Pożarnej. Zajęcia praktyczne, w których pomagali strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej to najlepszy sposób na "posmakowanie" tematyki pożarniczej, opanowanie zasad działań ratowniczych czy właściwego wykorzystania sprzętu. Duży nacisk kładziono na skuteczność działań z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych, umiejętność wykorzystania drabin pożarniczych, znajomość sprzętu oraz samodzielnego prowadzenia działań ratowniczych według wcześniej przygotowanego scenariusza.
W ramach szkolenia wszyscy druhowie z OSP Jerzmanowice pozytywnie zaliczyli test sprawnościowy w komorze dymowej WOSz PSP w Krakowie.

SERDECZNIE GRATULUJEMY !!! Bardzo dziękujemy za udaną współpracę i wspólnie spędzony czas w trakcie kursu druhom z jednostek: OSP Balice, OSP Czerna, OSP Czubrowice, OSP Racławice, OSP GRS Nowy Sącz - pozdrowienia dla psa ;-)

STOP! Nie spalaj przyrody!

 

Przedwiośnie oraz wiosna jest okresem szczególnie trudnym dla strażaków ze względu na palące się zarośla, trawy na nieużytkach, wałach przeciwpowodziowych, łąkach oraz w przydrożnych rowach. Co roku ponad połowa pożarów w okresie od marca do maja to pożary suchych traw i zarośli. Utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą. Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowią doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.

 

Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych jest zabronione. W stosunku do osób naruszających wyżej wymienione zasady mogą być stosowane sankcje karne określone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do pozbawienia wolności włącznie. Kodeks karny przewiduje surowe kary dla sprawców podpaleń Art. 163 § 1 mówi:

„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”

W roku 2014 wyjeżdzaliśmy 131 razy do samych pożarów lasów i nieużytków.
Liczymy, że w tym roku będzie ich mniej! STOP - Nie spalaj przyrody!

Czytaj więcej...

Absolutorium dla Zarządu OSP za 2014 rok udzielone!

W dniu 24 stycznia 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Jerzmanowice za 2014 rok. Zebranie otworzył Prezes OSP Tadeusz Karcz który powitał zebranych oraz zaproszonych gości. Na zaproszenie odpowiedzieli: Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. mgr inż. Ryszard Gaczoł, ktorego reprezentował st. kpt. Krzysztof Sółko Oficer Operacyjny KM PSP Kraków, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiskam i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzata Mrugała - jednocześnie członek honorowy OSP Jerzmanowice i członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło - jednocześnie członek honorowy OSP Jerzmanowice. Prezes OSP Jerzmanowice, podziękował również za obecność Prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP Adamowi Piaśnikowi - jednocześnie Wójtowi Gminy i członkowi honorowemu OSP Jerzmanowice, Komendantowi Gminnemu Jerzemu Adamczykowi i delegacji Zarządu Gminnego ZOSP RP, którzy wzięli udział w zebraniu.

Na przewodniczącego zebrania wybrano jednomyślnie druha Roberta Szlachta, który to zapoznał zgromadzonych z porządkiem obrad. Podsumowanie za rok 2014 oraz plany na rok następny w swoich sprawozdaniach przedstawili Naczelnik OSP Paweł Polak, Skarbnik OSP Łukasz Krzywda oraz Prezes OSP Tadeusz Karcz. Komisja Rewizyjna po wnikliwej kontroli dokumentacji prowadzonej w jednostce na podstawie zebranych informacji i odcztanych przez druha Mariusza Muzyka rekomendowała o udzielenie absolutorium dla Zarządu OSP. Absolutorium dla Zarządu OSP Jerzmanowice zostało przyjęte jednogłośnie. Gratulacje!

Czytaj więcej...

Statystyki dla 2014 roku

STATYSTYKA DLA 2014 ROKU

Ogółem OSP Jerzmanowice w 2014 roku brało udział w 189 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym:

  • 149 pożarów (8 - zabudowania, 131 - lasy i łąki, 3 - środki transportu drogowego, 7 - inne),
  • 36 miejscowych zagrożeń (13 - wypadki i kolizje drogowe, 2 - wichury, 21 - inne),
  • 4 alarmy fałszywe

Liczba osób poszkodowanych wyniosła 14 (brak śmiertelnych).
Akcje trwały łącznie 197 gdzin 55 minut.

Kalendarz strażacki na 2015 rok

14 grudnia 2014 roku (niedziela) strażacy z OSP Jerzmanowice, zgodnie z coroczną tradycją, roznosili wszystkim mieszkańcom Jerzmanowic strażackie kalendarze z życzeniami wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2015 roku. Dzięki hojności mieszkańców oraz tegorocznych sponsorów, którym należą się podziękowania, Jednostka po raz kolejny będzie mogła doposażyć się w najpotrzebniejszy sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Wsparcia udzielili:
Chochołowy Dwór
Transport Krajowy i Międzynarodowy - Spedycja Jan Pogan
Elitasc Geodezja - Nieruchomości
FHU "Domino" Zaporowski Dominik
Pomoc Drogowa Marcin Poznański
Transport Ciężarowy Gzyl
Delikatesy Malina
Firma Madeo
FUH Nowak
Zakład Pogrzebowy Jochymek
Firma Miodek
FTP Śladowski
Usługi Remontowo-Budowlane Kołodziej
Fumiko - Materiały budowlane
Galeria Kwiatów Storczyk
Centrum Techniczno-Rolnicze Gąska
Pizzeria Matrix

Nagroda PKN Orlen 2014

W dniu 5 listopada 2014 roku w Niepokalanowie odbyła się uroczystość wręczenia darowizn finansowych i rzeczowych dla strażaków OSP i PSP z całej Polski. OSP Jerzmanowice otrzymała nagrodę pieniężną za całokształt działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Nagrodę odebrał Prezes OSP Tadeusz Karcz, towarzyszył mu Druh Robert Szlachta.

Darczyńcą był oczywiście PKN ORLEN i Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Łączna wartość środków przekazanych w tym roku wyniosła prawie milion złotych. Wszystkie jednostki uczestniczące w uroczystości otrzymały również karty na zakup paliwa o wartości 500 zł każda. W uroczystości nie mogło zabraknąć gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawicieli PKN ORLEN. ORLEN wspiera strażaków już cztery lata. W tym czasie na rzecz ochrony przeciwpożarowej przekazał ponad 6,5 mln. zł. 

145latkmpspkrakow