foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Ćwiczenia - Ewakuacja ZS w Jerzmanowicach

W programie wychowawczym i profilaktycznym Zespołu Szkół znajdują się zapisy dotyczące nie tylko zagwarantowania ale również edukacji uczniów dla bezpieczeństwa. Organizowane są prelekcje, pogadanki, pokazy, nauka udzielania pierwszej pomocy.

Trening próbnej ewakuacji przeprowadzony we współpracy z Ochotniczą Straż Pożarną z Jerzmanowic z pewnością był dla dzieci i młodzieży dużym przeżyciem i doświadczeniem. W ewakuacji brało udział 410 uczniów oraz 40pracowników szkoły. Wszyscy zachowując zasady bezpieczeństwa, szybko i sprawnie oznaczonymi drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły. Meldunki o przebiegu ewakuacji i ilości ewakuowanych uczniów, dyrektorowi złożyli nauczyciele i pracownicy.

Warto podkreślić, że wszyscy wykonali zadanie z dużym zdyscyplinowaniem. Dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ewakuowanie Zespołu Szkół także było ważnym ćwiczeniem doskonalącym umiejętność prowadzenia akcji i współdziałania z władzami szkoły.

Celem ćwiczeń było oswojenie z sytuacją zagrożenia oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego postępowania w razie pożaru lub innego zagrożenia. Wszyscy zgodnie twierdzili, że taka próba była potrzebna, choć nigdy w przyszłości nie chcieliby wykorzystać zdobytego doświadczenia. Wasze bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Oby dziś zdobytego doświadczenia nie trzeba było w przyszłości nigdy wykorzystywać – tak podsumował ewakuację Zespołu Szkół nadzorujący ze strony Straży Pożarnej - kpt.inż. Paweł Polak.

145latkmpspkrakow