foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Ćwiczenia OSP na obiekcie "Sąspów 2008"


Cele szczegółowe:
1)doskonalenie taktyki gaszenia pożarów tego typu obiektów,
2) praktyczne doskonalenie współdziałania KDR z podległymi strukturami, współpraca PSP i OSP,
3) współpraca z pracownikami obiektu,
4) wypracowanie u ćwiczących prawidłowych nawyków podczas likwidacji podobnych zdarzeń w przyszłości,
5) sprawdzenie procedur postępowania na wypadek niewystarczającego zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożarów.
Założenia taktyczne:
W wyniku podpalenia powstał pożar drewnianej dzwonnicy na terenie kościelnym w Sąspowie. Mieszkający w pobliżu ksiądz zauważył dym wydobywający się z wnętrza dzwonnicy. Z uwagi na drewniany obiekt dzwonnicy powiadamia straż pożarną (MSK) dzwoniąc na nr 998. MSK dysponuje OSP Sąspów i siły i środki z OSP Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępu z OSP Sąspów płomienie zaczynają się wydostawać z wnętrza dzwonnicy, dowódca akcji gaśniczej wykonuje rozpoznanie i podejmuje decyzję o podaniu jednego prądu wody w natarciu na palącą się dzwonnicę oraz jednego prądu wody w obronie na Kościół. Podaje sytuacje do MSK i o pomoc z innych jednostek OSP. Podczas prowadzenia tych czynności podbiega do Dowódcy akcji osoba postronna i przekazuje informację, że pali się pod ścianą północną budynku tzw. Organistówki. Po przybyciu na miejsce OSP Jerzmanowice poleca jej sprawdzić budynek Organistówki i podjąć ewentualne działania gaśnicze. Na miejsce przybywa Komendant Gminny OSP i przejmuje dowodzenie. Na koniec prowadzenia działań ratowniczych w celu zabezpieczenia nadpalonej konstrukcji dzwonnicy KDR prosi o zadysponowanie SCD 30 z JRG 5 w celu wykonania prac zabezpieczających na wysokości.
Obserwatorem ćwiczeń był st. kpt. mgr inż. Jacek Kukuła – Dowódca JRG-5 Kraków. Ćwiczeniami dowodził dh Jerzy Adamczyk – Komendant Gminny OSP. Dokumentację ćwiczeń sporządził mł. bryg. mgr inż. Piotr Millan – Z-ca D-cy JRG-5 Kraków

145latkmpspkrakow