foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Ćwiczenia OSP na obiekcie "Chochołowy Dwór 2010"


Cele operacyjne (szczegółowe):
1) doskonalenie taktyki gaszenia pożarów tego typu obiektów,
2) umiejętność poruszania się w zadymionych pomieszczeniach, praca w aparatach ochrony dróg oddechowych,
3) praktyczne doskonalenie współdziałania KDR z podległymi strukturami, współpraca z PA JRG 5 oraz MSK,
4) współpraca z pracownikami obiektu,
5) wypracowanie u ćwiczących prawidłowych nawyków podczas likwidacji podobnych zdarzeń w przyszłości.
Założenia taktyczne:
W dniu 24.05.2010r. około godziny 9:30 w obiekcie „Chochołowy Dwór” (pokój nr 117) doszło do zaprószenia ognia przez jednego z gości hotelowych. Kierownik obiektu nakazał pracownikom i innym osobom znajdującym się w budynku natychmiastowe opuszczenie zagrożonego miejsca. Powiadomione zostaje stanowisko kierowania PSP i inne służby przewidziane w Instrukcji Alarmowania. Założenia dla ćwiczących: ewakuować osobę poszkodowaną, opanować i ugasić pożar, nie dopuścić do rozwoju pożaru, zbudować punkt czerpania wody dla celów gaśniczych.
Na miejsce zdarzenia przybywają jednostki PSP w sile GBART2.5/24, GCBART5/40 SSan, Sop MSK oraz OSP Jerzmanowice w sile SRT Mercedes i GCBA 5/24. Dowódca w ramach rozpoznania otrzymuje informacje od Kierownika obiektu na temat podjętych działań, ilości ewakuowanych osób i ich stanu zdrowia, następnie przejmuje dowodzenie nakazując budowę jednej linii gaśniczej od strony wejścia do restauracji, wysyła ratowników wyposażonych w sprzęt ODO którzy mają za zadanie wynieść poszkodowanego poza zagrożoną strefę realizując zabezpieczenie medyczne. Kolejni ratownicy wyposażeni w sprzęt ODO wykonują przedłużenie linii gaśniczej i podejmują działania gaśnicze. Zaopatrzenie wodne zabezpiecza zastęp GCBARt 5/40 z hydrantów znajdujących się wokół obiektu. Łączność z punktem alarmowym odbywa się na kanale B012 (kanał zastępczy B046)
Obserwatorem ćwiczeń był st. bryg. mgr. inż. Andrzej Łabuz – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie – w stanie spoczynku. Ćwiczeniami dowodził mł. bryg. Jacek Kukuła – Dowódca JRG-5 Kraków. Dokumentację ćwiczeń sporządził mł. kpt. Łukasz Krzywda – Dowódca sekcji w JRG-5 Kraków. 

145latkmpspkrakow