foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Ćwiczenia OSP na obiekcie "Brodło 2011"


Cele szczegółowe:
1) zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów budynków mieszkalnych, inwentarskich i lasów.
2) praktyczne zapoznanie się z topografią miejscowości Szklary i występującymi na terenie zagrożeniami.
3) praktyczne sprawdzenie i doskonalenie organizacji łączności na terenie działań ratowniczo – gaśniczych – wskazanie utrudnień w łączności na terenie gminy.
4) doskonalenie współdziałania KDR z podległymi strukturami, współpraca z PA JRG 5, Policją, Pogotowiem Ratunkowym oraz mieszkańcami.
Założenia taktyczne:
1) godz. 1000 dyżurny SKKM Kraków alarmuje druhów z OSP Szklary i OSP Łazy o pożarze budynku mieszkalnego, inwentarskiego oraz lasu. Przybyły na miejsce zastęp OSP Szklary przeprowadza rozpoznanie i wzywa dodatkowe siły i środki. Na miejsce działań dojeżdża OSP Łazy, które podaje jeden prąd w natarciu na palący się budynek mieszkalny. Na miejsce działań przybywa OSP Jerzmanowice i OSP Przeginia dowodzenie akcja przejmuje Komendant Gminny, podtrzymuje decyzje poprzednika i poleca jednostką z Jerzmanowic i Przegini:
a) podać cztery prąd wody na palące się budynki oraz las
2) na miejsce docierają jednostki z OSP Gotkowice, Sąspów, Czubrowice, Racławice.
3) Komendant Gminy dzieli akcję ratowniczo – gaśniczą na trzy odcinki bojowe:
a) pierwszy odcinek – akcja gaszenia pożaru budynków i lasu
b) drugi – akcja zaopatrzenia wodnego,
c) trzeci – akcja przeszukania budynków celem odnalezienia ewentualnych osob poszkodowanych.
4) dysponuje na miejsce Zespół Pogotowia Ratunkowego.
5) wysyła ratowników z OSP Jerzmanowice na przeszukanie budynków
6) przegrupowuje siły i środki.
7) OSP Sąspów, OSP Czubrowice otrzymują polecenie dowożenia wody i zasilania jednostek OSP Łazy i OSP Przeginia podających prądy wody.
8) ratownicy z OSP Jerzmanowice po odnalezieniu jednej osoby poszkodowanej zaopatrują ją medycznie i transportują w miejsce umożliwiające podjęcie przez Zespół Ratownictwa Medycznego.
9) trwa dogaszenie budynków i lasu oraz dowożenie wody.
10) aplikacyjnie:
a) na miejsce przybywa zastęp PSP z JRG 5, dowódca przejmuje dowodzenie.
b) na miejsce przybywa Oficer Operacyjny SKKM, przejmuje dowodzenie.
Obserwatorem ćwiczeń był st. kpt. mgr inż. Grzegorz Jeziorek – Specjalista Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ćwiczeniami dowodził dh Jerzy Adamczyk – Komendant Gminny OSP. Dokumentację ćwiczeń sporządził kpt. inż. Paweł Polak – Naczelnik OSP Jerzmanowice

145latkmpspkrakow