foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Ćwiczenia na obiekcie "Gotkowice 2012"


Cele szczegółowe:
1) zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych podczas wypadków z udziałem awionetki.
2) praktyczne zapoznanie się z topografią miejscowości Gotkowice i występującymi na terenie zagrożeniami.
3) praktyczne sprawdzenie i doskonalenie organizacji łączności na terenie działań ratowniczo – gaśniczych – wskazanie utrudnień w łączności na terenie gminy.
4) doskonalenie współdziałania KDR z podległymi strukturami, współpraca z PA JRG 5
5) LPR, Policją oraz mieszkańcami.
6) nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej wyznaczania lądowiska dla śmigłowca LPR (ratownik 6) oraz prawidłowe przyjęcie śmigłowca – warunki dnia i nocy.
Założenia taktyczne:
1) godz. 1000 dyżurny SKKM Kraków alarmuje druhów z OSP Gotkowice o upadku awionetki w pobliżu lasu za zabudowaniami od strony północnej miejscowości. Przybyły na miejsce zastęp OSP Gotkowice przeprowadza rozpoznanie i wzywa dodatkowe siły i środki. Na miejsce działań dojeżdża OSP Sąspów, które zasila OSP Gotkowice. Na miejsce działań przybywa OSP Jerzmanowice i OSP Przeginia dowodzenie akcja przejmuje Komendant Gminny, podtrzymuje decyzje poprzednika i poleca jednostką z Jerzmanowic i Przegini:
a) podać trzy prąd wody na palący się młodnik leśny
b) sprawić urządzenia hydrauliczne w celu wykonania dostępu do poszkodowanego pilota awionetki
2) na miejsce docierają jednostki z OSP Łazy, Szklary, Czubrowice, Racławice.
3) Komendant Gminy dzieli akcję ratowniczo – gaśniczą na trzy odcinki bojowe:
a) pierwszy odcinek – akcja gaszenia pożaru awionetki i lasu oraz wykonania dostępu do poszkodowanego,
b) drugi – akcja zaopatrzenia wodnego,
c) trzeci – akcja poszukiwawczo – ratownicza pasażera.
4) dysponuje na miejsce Zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
5) wysyła ratowników z OSP Szklary i OSP Racławice na poszukiwania jednego z pasażerów awionetki.
6) przegrupowuje siły i środki.
7) OSP Sąspów i Czubrowice otrzymują polecenie dowożenia wody i zasilania jednostek OSP Łazy, Przeginia podających prądy wody na palący się młodnik.
8) OSP Jerzmanowice otrzymuje polecenie dowożenia i zasilania w wodę jednostkę OSP Gotkowice podającą prąd wody na palącą się awionetkę.
9) po ugaszeniu pożaru poleca jednostką OSP Jerzmanowice i OSP Przeginia wykonać dostęp do poszkodowanego, ewakuować go w bezpieczne strefę, zaopatrzyć medycznie oraz wyznaczyć i przygotować miejsce do przyjęcia śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
10) ratownicy z OSP Szklary i OSP Racławice po odnalezieniu poszkodowanego zaopatrują go medycznie i transportują w miejsce umożliwiające podjęcie przez Zespół Ratownictwa Medycznego.
11) trwa dogaszenie młodnika oraz dowożenie wody.
12) aplikacyjnie:
a) na miejsce przybywa zastęp PSP z JRG 5, dowódca przejmuje dowodzenie.
b) na miejsce przybywa Oficer Operacyjny SKKM, przejmuje dowodzenie.
Obserwatorem ćwiczeń był mł. bryg. mgr. inż. Stanisław Nowak – Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie. Ćwiczeniami dowodził dh Jerzy Adamczyk – Komendant Gminny OSP. Dokumentację ćwiczeń sporządził kpt. inż. Paweł Polak – Naczelnik OSP Jerzmanowice.

145latkmpspkrakow