foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Ćwiczenia PSP i OSP na obiekcie "Racławice 2013"


Cele operacyjne (szczegółowe):
1) doskonalenie taktyki gaszenia pożarów drewnianych obiektów wielkokubaturowych,
2) umiejętność poruszania się w zadymionych pomieszczeniach, praca w aparatach ochrony dróg oddechowych,
3) praktyczne doskonalenie współdziałania KDR z podległymi strukturami, współpraca z PA JRG 5 oraz SKKM,
4) współpraca z pracownikami kościoła,
5) wypracowanie u ćwiczących prawidłowych nawyków podczas likwidacji podobnych zdarzeń w przyszłości,
6) sprawdzenie możliwości dojazdu,
7) sprawdzenie zaopatrzenia wodnego,
8) sprawdzenie warunków ewakuacyjnych.
Założenia taktyczne:
W dniu 27.05.2013 r. około godz. 9.30 w Kościele w Racławicach w przedsionku powstaje pożar od przewróconej świecy, która zapala materiały palne. Silne zadymienie dostrzega kościelny wykonujący prace porządkowe wokół budynku. Podejmuje próbę gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym jednocześnie uruchamia system sygnalizacji pożaru poprzez wciśnięcie ROP-a. Próba ugaszenia pożaru nie przynosi oczekiwanego skutku. Do działań ratowniczo - gaśniczych zostają zadysponowane dodatkowe SIS. Pierwszy przybyły KDR udaje się na rozpoznanie uzyskując informację dotyczącą miejsca pożaru, możliwości ewakuacji cennych zabytków znajdujących się wewnątrz kościoła oraz o tym, że w momencie powstania pożaru nie przebywały w nim osoby postronne. Działania ratowniczo-gaśnicze będą prowadzone wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu (działania zabezpieczające oraz ewakuacja mienia). Miejsce powstania pożaru, miejsce składowania zabytków, drogi dojścia oraz drogi ewakuacyjne zaznaczone są na szkicu sytuacyjnym.
Główne cele do osiągnięcia:
1) ewakuacja zabytkowego mienia ze strefy zagrożonej,
2) niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się pożaru do nawy głównej oraz na sąsiednie budynki (zabytkowa dzwonnica),
3) zapewnienie ciągłości podawania środka gaśniczego poprzez odpowiednie zorganizowanie zaopatrzenia wodnego, KDR do osiągnięcia powyższych założeń wydaje decyzje w oparciu o ocenę możliwości (dostępność sił i środków) oraz ocenę sytuacji. Pozorowaną sytuację w szczegółach podaje Kierownik Ćwiczeń na bieżąco bądź na odprawie przed ćwiczeniami. 

145latkmpspkrakow