foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Ćwiczenia OSP na obiekcie "Jerzmanowice 2013"


Cele szczegółowe to:
1) zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas wypadków z udziałem samochodów i motocykli,
2) zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych,
3) zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów zewnętrznych,
4) praktyczne zapoznanie się z topografią obszaru działań i występującymi na nim zagrożeniami,
5) praktyczne sprawdzenie i doskonalenie organizacji łączności na terenie działań ratowniczo-gaśniczych (wskazanie utrudnień),
6) doskonalenie współdziałania KDR z podległymi strukturami, współpraca z PA JRG 5, LPR, Policją oraz mieszkańcami.
7) nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej wyznaczania lądowiska dla śmigłowca LPR (ratownik 6) oraz prawidłowe przyjęcie śmigłowca (warunki dnia i nocy).

Założenia taktyczne:
Jednostka OSP Jerzmanowice brała udział w pierwszym z trzech zadań:
W ciągu komunikacyjnym poddasza w którym znajdują się pomieszczenia biurowe Gminnego Ośrodka Kultury (GOK) w Jerzmanowicach powstaje pożar od instalacji elektrycznej który zapala materiały palne (boazeria). Powstaje silne zadymienie. Pracownicy przebywający w biurach zostali odcięci od drogi ewakuacyjnej, alarmują straż pożarną.
1) godz. 10:05 dyżurny SKKM Kraków dysponuje do pożaru pomieszczeń biurowych GOKu w Jerzmanowicach (w budynku przebywają pracownicy którzy zostali odcięci od drogi ewakuacyjnej)
SIS: OSP Jerzmanowice, OSP Sąspów, OSP Racławice UWAGA! imitacja pomieszczeń biurowych - namiot na placu przed remizą (zadymienie)
2) KDR (OSP Jerzmanowice) udaje się na rozpoznanie, uzyskuje informację dotyczącą miejsca pożaru, możliwości ewakuacji osób znajdujących się wewnątrz budynku. Na miejsce docierają pozostałe SIS.
3) do działań ratowniczo-gaśniczych należy:
- zabezpieczenie miejsca powstania pożaru,
- wyznaczenie dróg dojścia oraz drogi ewakuacyjnej,
- wykonanie dostępu do poszkodowanych,
- ewakuacja poszkodowanych,
- niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru na pozostałe kondygnacje i sąsiednie budynki oraz jego dogaszenie,
- zapewnienie ciągłości podawania środka gaśniczego poprzez odpowiednie zorganizowanie zaopatrzenia wodnego.
4) KDR do osiągnięcia powyższych założeń wydaje decyzje w oparciu o ocenę możliwości dostępnych SIS oraz ocenę sytuacji:
OSP Jerzmanowice: rozpoznanie, zabezpieczenie miejsca pożaru, wykonanie dróg dojścia oraz drogi ewakuacyjnej wykonanie dostępu do poszkodowanych oraz ewakuacja poszkodowanych (użycie AODO), niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru (podanie prądu wody - szybkie natarcie na namiot) do czasu przyjazdu pozostałych SIS
OSP Sąspów: dalsze zabezpieczenie miejsca pożaru, niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się pożaru na pozostałe kondygnacje i sąsiednie budynki (podanie dwóch prądów wody z GCBA w stronę budynku Zespołu Szkół).
OSP Racławice: zabezpieczenie miejsca powstania pożaru (w tym kierowanie ruchem na drodze gminnej K600178 - ruch wahadłowy) oraz zapewnienie ciągłości podawania środka gaśniczego poprzez odpowiednie zorganizowanie zaopatrzenia wodnego (zasilenie GCBA Sąspów z użyciem zbiornika brezentowego - pobranie wody do zbiornika z pobliskiego hydrantu, a następnie przepompowanie jej do GCBA Sąspów). 

145latkmpspkrakow