Ćwiczenia na obiekcie "Sąspów 2015"

Założenia taktyczne: w dniu 11 lipca 2015 roku około godz. 10:00 w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej powstał pożar w budynku starej plebanii w Sąspowie. Pożar zauważają mieszkańcy, znajdujący się nieopodal plebanii, którzy w tym dniu sprzątają kościół. Z uwagi na drewnianą konstrukcję obiektu, pożar szybko się rozprzestrzenia i wychodzi na zewnątrz budynku. O zaistniałej sytuacji zostaje powiadomiony proboszcz parafii, który dzwoni do SKKM informując o powstaniu pożaru oraz obecności na zagrożonym terenie grupy dzieci z katechetką i osób sprzątających kościół. Grupa dzieci wraz z katechetką przebywają na nowej plebanii gdzie są prowadzone zajęcia. Nowa plebania znajduje się około 5 metrów od starej drewnianej plebanii, która uległa zapaleniu. Intensywne promieniowanie cieplne powoduje nadpalenie nowej plebanii. W pomieszczeniach nowej plebani powstaje duże zadymienie, stwarzające zagrożenie dla przebywających tam dzieci. Zostaje zarządzona ewakuacja budynku, w którym powstał pożar, oraz budynku sąsiedniej plebanii. Ewakuowane dzieci panikują. W trakcie przeliczenia pani katechetka stwierdza, że brakuje troje dzieci. Do działań ratowniczo-gaśniczych zadysponowane zostają siły i środki OSP z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia oraz z PSP. Pierwszy przybywa na miejsce KDR udaje się na rozpoznanie w czasie którego uzyskuje informację o ilości osób ewakuowanych, o ilości osób poszkodowanych, o ilości osób zaginionych, które nie opuściły strefy zagrożonej bądź oddaliły się w nieznanym kierunku oraz ustala miejsce powstania pożaru, drogi dotarcia do niego i możliwości zaopatrzenia wodnego.

Założenia dla ćwiczących:

- zlokalizować miejsce pożaru,

- współpracować z proboszczem parafii oraz z opiekunem dzieci,

- ustalić liczbę osób ewakuowanych,

- ustalić liczbę osób zaginionych,

- przeszukać budynek w celu odnalezienia ewentualnych poszkodowanych,

- stworzyć tyralierę i dokonać przeszukania pobliskiego lasu w celu odnalezienia osób zaginionych,

- zbudować trzy linie gaśnicze wody w natarciu oraz dodatkową linię gaśnicza przy użyciu drabiny mechanicznej SCD-30 na palący się budynek plebanii,

- zbudować trzy linie gaśnicze wody w obronie na sąsiadującą nową plebanię,

- przygotować stanowisko czerpania wody,

- zorganizować podawanie wody na dużą odległość (przy dużej różnicy wysokości) - system przepompowywania przy użyciu pomp i zbiorników brezentowych.

Zadania dla OSP Jerzmanowice:

- podanie dwóch prądów wody w obronie na sąsiadująca nową plebanię,

- przy użyciu aparatów ochrony dróg oddechowych przeszukanie nowej plebanii w celu odnalezienia ewentualnych poszkodowanych oraz ich ewakuacji w bezpieczne miejsce,

- sprawienie zaopatrzenia wodnego z hydrantu naziemnego.
SIŚ biorące udział w ćwiczeniach: JRG5 - GBARt 2,5/24, GCBARt 5/40, SCD-30, SLRr Isuzu, OSP Jerzmanowice - GBARt 2/20, GCBA 5/24, OSP Przeginia - GCBA 6/32, SLRt, OSP Sąspów - GCBA 6/32, GLM 8, OSP Racławice - GCBA 2,4/40, GLM 8, OSP Czubrowice - GCBA 6/32, GLM 8, OSP Szklary - GLM 8, OSP Łazy - GBA 2,5/16, OSP Gotkowice - GBM 2/8