foto1
Gdy obowiązek wezwie mnie, tam wszędzie gdzie się pali ...
foto1
Ty mi o Panie siłę daj, bym życie ludzkie ocalił.
foto1
Pozwól, niech dziecko póki czas, z płomieni cało wyniosę...
foto1
Przerażonego starca daj, ustrzec przed strasznym losem.
foto1
Rycerze Floriana - to my!
biuro@ospjerzmanowice.pl
998/112 lub 123895513

jubileusztop

Statystyka wyjazdów

Ostatni wyjazd: 22 maja 2017 roku


POŻARY
67


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA
25


ALARMY FAŁSZYWE
02

w tym:
7 - pożary zabudowań
58 - pożary lasów i traw
0 - pożary środ. transp.
2 - inne
w tym:
10 - wypadki i kolizje
0 - akcje powodziowe
3 - wichury
12 - inne
 
 


OGÓŁEM 2017 ROK
94

 
  w tym:
89 - na terenie Gminy
5 - poza teren Gminy
poszkodowani:
4 - ranni
1 - śmiertelne
 

 

STATYSTYKA OGÓLNA W LATACH

 

STATYSYTKA DLA 2016 ROKU

Ogółem OSP Jerzmanowice w 2016 roku brało udział w 84 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym:

  • 37 - pożarów (4 - zabudowania, 29 - lasy i łąki, 3 - środki transportu drogowego, 1 - inne),
  • 46 - miejscowych zagrożeń (23 - wypadki i kolizje drogowe, 4 - wichury, 19 - inne),
  • 1 - alarm fałszywy

Liczba osób rannych wyniosła 12 (brak śmiertelnych).

Akcje trwały łącznie ... gdziny ... minut.

STATYSYTKA DLA 2015 ROKU

]

Ogółem OSP Jerzmanowice w 2015 roku brało udział w 167 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym:

  • 111 - pożarów (12 - zabudowania, 94 - lasy i łąki, 2 - środki transportu drogowego, 3 - inne),
  • 56 - miejscowych zagrożeń (17 - wypadki i kolizje drogowe, 18 - wichury, 21 - inne),
  • 0 - alarmy fałszywe

Liczba osób rannych wyniosła 17 (brak śmiertelnych).

Akcje trwały łącznie 142 gdziny 39 minut.

STATYSTYKA DLA 2014 ROKU

Ogółem OSP Jerzmanowice w 2014 roku brało udział w 189 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym:

  • 149 pożarów (8 - zabudowania, 131 - lasy i łąki, 3 - środki transportu drogowego, 7 - inne),
  • 36 miejscowych zagrożeń (13 - wypadki i kolizje drogowe, 2 - wichury, 21 - inne),
  • 4 alarmy fałszywe

Liczba osób rannych wyniosła 14 (brak śmiertelnych).
Akcje trwały łącznie 197 gdzin 55 minut.

 

STATYSTYKA DLA 2013 ROKU

Akcje ratowniczo-gaśnicze w 2013 roku trwały ogółem 136 godzin 49 minut.

 

 
 

Login Form