Podziękowania i dyplomy

2016 rok - Podziękowanie od Prezydenta RP i Ministra MSWiA (ŚDM 2016)

2016 rok - Podziękowanie od Biskupa Sosnowieckiego (ŚDM 2016)

2016 rok - Podziękowanie od Wójta Gminy Jerzmanowice-Przeginia (ŚDM 2016)

2013 rok - Podziękowanie od Wójta Gminy Zielonki

2013 rok - Podziękowanie od Marszałka Województwa Małopolskiego

2013 rok - Podziękowanie od Klubu Wysokogórskiego Kraków

2009 rok - Podziękowanie od MOPS Kraków

2009 rok - Dyplom za zajęcie III miejsca w Młodzieżowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych

2005 rok - Dyplom za zajęcie III miejsca w Młodzieżowych Zawodach Sportowo - Pożarniczych

2003 rok - Podziękowanie ze Szkoły Podstawowej Nr 75 w Krakowie

1997 rok - Dyplom za 75. letnią ofiarną społeczną służbę dla społeczeństwa

1997 rok - Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa