foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OSPJERZ/1/2018/ZP
- dostawa -

„Zakup średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach”

Ogłoszenie nr z BZP: 617611-N-2018 z dnia 2018-09-14 r.

Pliki do pobrania w załącznikach:
1. SIWZ (pdf)
- Załącznik Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (docx)
- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz oferty (docx)
- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy (docx)
- Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (docx)
- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z podstępowania (docx)
- Załącznik Nr 6 do SIWZ – Grupa kapitałowa (docx)
- Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw (docx)
2. Ogłoszenie z BZP (pdf)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2018 godzina 17:00
miejsce: Zespół Szkół w Jerzmanowicach (Sekretariat), ul. Szkolna 2, 32-048 Jerzmanowice w godzinach pracy tj. 8:00-15:00 (w ostatnim dniu składania ofert tj. 24 września 2018 roku do godz. 17:00) po uprzednim kontakcie telefonicznym: Robert Szlachta tel. 609 992 443

Termin otwarcia wniosków lub ofert: 24.09.2018 godzina: 17:30
miejsce: Siedziba Zamawiającego - Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach, ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice

145latkmpspkrakow