foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Informacja z otwarcia ofert OSPJERZ/1/2018/ZP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
zamieszczana zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach”

ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach
ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice
NIP: 9442006228, REGON: 350935372, KRS 0000186940

Zamawiający informuje, iż na przedmiotowe zamówienie zamierza przeznaczyć kwotę 800 000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający informuje, iż o godz. 17:30, 24 września 2018 roku w siedzibie Zamawiającego nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej”. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

Lp.

Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy

Informacje z art. 86 ust. 5 pkt 1-3
1

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek Chmiel
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

Cena: 801 960,00 złotych (brutto)
Termin wykonania: 6 grudnia 2018 r.
Okres gwarancji:
- na podwozie pojazdu: 24 miesiące
-na zabudowę pożarniczą: 36 miesięcy
-na dodatkowe wyposażenie: zgodnie z gwarancją producentów: 24 miesiące
Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy

Zatwierdzam
Prezes OSP Jerzmanowice
(-) Tadeusz Karcz

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja.jpeg)Pełna treść informacji630 kB

145latkmpspkrakow