foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Nowy sprzęt na wysposażeniu Naszej OSP

W sobotę 13 stycznia 2018r odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Naszej Gminy sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. Zakup tego sprzętu był możliwy dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości – którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Jednostka OSP Jerzmanowice wzbogaciła się o następujący sprzęt:
- defibrylator AED
- zestaw ratownictwa medycznego R1
- deska ortopedyczna
- szyny Kramera
- opatrunki hydrożelowe
Uroczystość prowadził Wójt Gminy Jerzmanowice-Przeginia p. Adam Piaśnik. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele wszystkich jednostek OSP z tereny Gminy, a także: nadbryg. Stanisław Nowak - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP w Krakowie, Łukasz Smółka - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Dziękujemy za ten noworoczny prezent, który pozwoli nieść pomoc w jeszcze szerszym zakresie.

145latkmpspkrakow