Śp. Tadeusz Szklarski

sptadeuszszklarski2018

 

 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Druha Tadeusza Szklarskiego
wspaniałego człowieka, społecznika, wieloletniego członka,
Prezesa i Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach

Wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach składają Druhny i Druhowie OSP Jerzmanowice.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 10 lutego 2018 roku o godz. 13:00 w kościele parafialnym w Jerzmanowicach.