Wiosenne wypalanie traw

Pogoda sprzyjała wyjątkowo ludzkiej bezmyślności w marcu i kwietniu br. Nasza jednostka była dysponowana przeszło 30 razy do samych pożarów traw na nieużytkach w miejscowościach Sąspów, Gotkowice, Jerzmanowice, Przeginia i Czubrowice. Pomimo zakazów, apeli wiosenne wypalanie traw "ma się dobrze". Zauważalna jest tendencja spadkowa w stosunku do poprzednich lat, jednak nadal incydentów jest zdecydowanie za dużo.