Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 rok

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach działając na podstawie § 29 i 30 Statutu Stowarzyszenia
 
I N F O R M U J E
Posiedzenie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego za 2020 rok
Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach
odbędzie się 29 maja 2021 roku (sobota)
rozpoczęcie o godz. 17:00
w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach
 
Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, posiedzenie odbędzie się z zachowaniem obowiązującego rygoru sanitarnego.