foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Ćwiczenia

Ćwiczenia PSP i OSP na obiekcie "Racławice 2017"

cwiczenianaobiekcieraclawice2017

W dniu 20 lutego 2017 roku w m. Racławice odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej (JRG5) oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Jerzmanowic, Przegini, Racławic i Łaz. Tematem ćwiczeń było poznanie zagrożeń pożarowych i możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w zabytkowym drewnianym kościele parafialnym w Racławicach.

Cele operacyjne:

  • poznanie procedur postępowania w czasie pożaru ze szczególnym uwzględnieniem warunków ewakuacji zabytkowego mienia, współpraca z zarządcą obiektu,
  • doskonalenie taktyki gaszenia pożarów obiektów zabytkowych i drewnianych,
  • doskonalenie współdziałania KDR z podległymi strukturami, współpraca z PA JRG5, SKKM oraz zastępami OSP z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia,
  • sprawdzenie łączności radiowej,
  • sprawdzenie działania monitoringu pożarowego,
  • sprawdzenie możliwości dojazdu i ustawienia drabiny mechanicznej
  • sprawdzenie zaopatrzenia wodnego.
Załączniki:
Pobierz plik (Rozwinięcie bojowe.pdf)Schemat rozwinięcia bojowego184 kB

Czytaj więcej...

Ćwiczenia - Ewakuacja ZS w Jerzmanowicach

Środa 23 listopada 2016r. godzina 10:00. W Zespole Szkół Jerzmanowice rozlega się nagle głośny, ciągły sygnał dźwiękowy. To alarm wzywający wszystkich do opuszczenia budynku. Słychać również syrenę miejscowej OSP. W szkole trwa ewakuacja. Po chwili na sygnale przyjeżdża wóz strażacki. Po opuszczeniu szkoły wszyscy uczniowie pod opieką nauczycieli udają się w miejsce zbiórki ewakuacji na boisku gminnym. Nie ma paniki. Wszystko odbywa się sprawnie i zgodnie z obowiązującymi procedurami. Na szczęście to tylko ćwiczenia…

Bezpieczeństwo zawsze jest priorytetem, dlatego podejmujemy wiele działań służących zapewnieniu go naszym uczniom. W przypadku pożaru lub innego zagrożenia ludzie często reagują paniką, przede wszystkim dlatego, że nie wiedzą jak się zachować, gdzie znajdują się drogi ewakuacji. Zatem takie działanie prewencyjne, jak przeprowadzenie w dniu dzisiejszym próbnej ewakuacji, wydaje się uzasadnione – wyjaśnia dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach p. Tadeusz Nabagło. Zespół Szkół w Jerzmanowicach w sprawach bezpieczeństwa od lat współpracuje z Komendą Miejską PSP w Krakowie, Komendą Powiatową Policji w Krakowie oraz jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia na obiekcie "Sąspów 2015"

W dniu 11 lipca 2015 roku w m. Sąspów odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Tematem ćwiczeń były działania ratowniczo-gaśnicze, poszukiwawcze, na obiektach zabytkowych Parafii pw. św. Katarzyny w Sąspowie.

Cele główne ćwiczeń to: praktyczne sprawdzenie możliwości działania zastępów OSP z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia, podczas pożarów drewnianych obiektów z ograniczonym dostępem do zasobów wodnych i uwzględnieniem działań poszukiwawczych.

Cele operacyjne:

1) poznanie zagrożeń pożarowych i innych występujących w obiekcie tego rodzaju,

2) praktyczne sprawdzenie postępowania na wypadek powstania pożaru w obiekcie,

3) doskonalenie taktyki gaszenia pożarów obiektów drewnianych i zabytkowych,

4) doskonalenie współdziałania KDR z podległymi strukturami, współpraca z PA JRG5, SKKM oraz zastępami OSP z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia,

5) sprawdzenie warunków ewakuacyjnych,

6) współpraca z pracownikami obiektu,

7) sprawdzenie umiejętności korzystania z różnych źródeł zaopatrzenia wodnego i techniki dostarczania wody do pożaru,

8) sprawdzenie łączności radiowej,

9) sprawdzenie możliwości dojazdu.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia Kompanii Gaśniczej "WAWEL" Ojców 2013

W dniu 20 września 2013 r. ok godz. 10.30 dochodzi do umyślnego podpalenia ściółki leśnej w rejonie drogi prowadzącej z Ojcowa do Woli Kalinowskiej i Sąspowa (pożaru lasu w oddziale 179-180). Pożar zostaje zauważony przez Leśniczego dokonującego objazdu terenu. Leśniczy powiadamia Państwową Straż Pożarną w Krakowie dzwoniąc pod numer alarmowy 998 oraz Nadleśniczego i Dyrektora OPN. Dyżurny Operacyjny SKKM dysponuje do zdarzenia zastępy OSP z Gminy Skała oraz siły i środki PSP tj. GCBARt 5/40 z JRG 5 w Krakowie. O zdarzeniu powiadomiony zostaje również D-ca JRG 5. Do zdarzenia udają się: OSP z KSRG - Skała, JRG 5.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia OSP na obiekcie "Jerzmanowice 2013"

W dniu 1 czerwca 2013 roku w m. Jerzmanowice odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas: pożaru wewnętrzny (pomieszczenia biurowe GOKu), wypadku drogowego, pożaru zewnętrznego (las w Rezerwacie Dolina Szklarki).

Cele główne ćwiczeń to:
1) sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomy wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego silnikowego,
2) sprawdzenie poprawności procedur alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z planem ratowniczym KM PSP.
3) sprawdzenie sprawności i poprawności podjętych działań ratowniczo-gaśniczych przez zastępy uczestniczące w ćwiczeniach, zmierzających do możliwie najszybszego udzielenia pomocy osobom po wypadku samochodowym, ugaszeniu pożaru wewnętrznego i zewnętrznego,
4) sprawdzenie poprawności kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi,
5) sprawdzenie współdziałania JRG 5 z OSP z terenu Gminy Jerzmanowice-Przeginia,
6) zapoznanie ćwiczących z topografią obszaru działań, stanem dróg dojazdowych, zaopatrzeniem wodnym oraz innymi elementami mającymi wpływ na właściwe prowadzenie działań ratowniczych na zewnątrz i wewnątrz.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia PSP i OSP na obiekcie "Racławice 2013"

W dniu 27 maja 2013 roku w m. Racławice odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej (JRG5) oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Jerzmanowic, Przegini i Racławic. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych w zabytkowym drewnianym kościele parafialnym w Racławicach.

Cele główne ćwiczeń to:
1) poznanie specyfiki obiektu,
2) doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych,
3) pomoc w ewakuacji osób,
4) pomoc w ewakuacji zabytkowego mienia,
5) doskonalenie umiejętności sprawiania sprzętu gaśniczego oraz drabin mechanicznych z zachowaniem zasad BHP,
6) sprawdzenie umiejętności zachowania się osób zatrudnionych w parafii podczas wystąpienia pożaru i ogłoszenia ewakuacji.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia na obiekcie "Gotkowice 2012"

W dniu 27 października 2012 roku w m. Gotkowice odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych podczas upadku awionetki oraz pożaru lasów.
Cele główne ćwiczeń to:
1) sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomy wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego silnikowego.
2) sprawdzenie poprawności procedur alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z planem ratowniczym KM PSP.
3) sprawdzenie sprawności i poprawności podjętych działań ratowniczo - gaśniczych przez zastępy uczestniczące w ćwiczeniach, zamierzających do możliwie najszybszego udzielenie pomocy osobom po upadku awionetki oraz ugaszenia pożaru lasu.
4) sprawdzenie poprawności kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
5) sprawdzenie współdziałania JRG 5 z OSP z terenu Gminy Jerzmanowice - Przeginia.
6) zapoznanie ćwiczących z topografią miejscowości Gotkowice, stanem dróg dojazdowych, zaopatrzeniem wodnym oraz innymi elementami mającymi wpływ na właściwe prowadzenie działań ratowniczych na terenie dolin jurajskich.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia OSP na obiekcie "Brodło 2011"

W dniu 22 października 2011 roku w m. Szklary odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożaru domu mieszkalnego, zabudowań gospodarczych oraz pożaru lasu.
Cele główne ćwiczeń to:
1) sprawdzenie stanu gotowości bojowej OSP, poziomy wyszkolenia, działania środków alarmowania i łączności oraz stanu technicznego silnikowego.
2) sprawdzenie poprawności procedur alarmowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z planem ratowniczym KM PSP.
3) sprawdzenie sprawności i poprawności podjętych działań ratowniczo - gaśniczych przez zastępy uczestniczące w ćwiczeniach, zamierzających do możliwie najszybszego udzielenie pomocy osobom poszkodowanym oraz gaszeniu pożaru budynków i lasu.
4) sprawdzenie poprawności kierowania działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
5) sprawdzenie współdziałania JRG 5 z OSP z terenu Gminy Jerzmanowice - Przeginia.
6) zapoznanie ćwiczących z topografią miejscowości Szklary, stanem dróg dojazdowych, zaopatrzeniem wodnym oraz innymi elementami mającymi wpływ na właściwe prowadzenie działań ratowniczych na terenie dolin jurajskich.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia OSP na obiekcie "Chochołowy Dwór 2010"

W dniu 24 maja 2010 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe w obiekcie „Chochołowy Dwór” zlokalizowanym w m. Jerzmanowice 54. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych podczas pożarów obiektów hotelowo – restauracyjnych.
Cele główne ćwiczeń to:
1) poznanie specyfiki obiektu” Chochołowy Dwór”,
2) doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych,
3) sprawdzenie zachowania się pracowników oraz gości podczas wystąpienia pożaru i ogłoszenia ewakuacji,
4) sprawdzenie działania sprzętu użytego w ćwiczeniach,
5) sprawdzenie procedur uruchomienia sił i środków zgodnie z powiatowym planem ratowniczym KM PSP w Krakowie.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia OSP na obiekcie "Sąspów 2008"

W dniu 26 kwietnia 2008 roku w m. Sąspów odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jerzmanowice – Przeginia. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych na obiektach zabytkowych Parafii P.W. Św. Katarzyny w Sąspowie w trudnych warunkach terenowych.
Cele główne ćwiczeń to:
1) poznawanie specyfiki obiektów,
2) doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych,
3) sprawdzenie procedur uruchomienia sił i środków zgodnie z planem ratowniczym KM PSP w Krakowie,
4) praktyczne sprawdzenie możliwości alarmowania OSP z terenu Gminy Jerzmanowice - Przeginia,
5) wykształcenie umiejętności bezpiecznej obsługi sprzętu,
6) wykształcenie umiejętności korzystania z różnych źródeł zaopatrzenia wodnego i technik dostarczania wody do pożaru.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia OSP na obiekcie "ZS Jerzmanowice 2007"

W dniu 4 czerwca 2007 roku w m. Jerzmanowice odbyły się ćwiczenia taktyczno – bojowe w obiekcie „Zespół Szkół w Jerzmanowicach”. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego w obiekcie.
Cele główne ćwiczeń to:
1) poznanie specyfiki obiektu,
2) sprawdzenie przygotowania obiektu do prowadzenia ewakuacji,
3) doskonalenie umiejętności dowódczych i wykonawczych,
4) doskonalenie umiejętności sprawiania sprzętu pożarniczego oraz zabezpieczenia miejsca zdarzenia z zachowaniem zasad BHP,
5) sprawdzenie procedur uruchomienia sił i środków zgodnie z powiatowym planem ratowniczym KM PSP w Krakowie,
6) współdziałanie JRG5 z jednostkami OSP, Policją oraz personelem obiektu.

Czytaj więcej...

145latkmpspkrakow