foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Ćwiczenia PSP i OSP na obiekcie "Racławice 2017"

cwiczenianaobiekcieraclawice2017

W dniu 20 lutego 2017 roku w m. Racławice odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej (JRG5) oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z Jerzmanowic, Przegini, Racławic i Łaz. Tematem ćwiczeń było poznanie zagrożeń pożarowych i możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w zabytkowym drewnianym kościele parafialnym w Racławicach.

Cele operacyjne:

  • poznanie procedur postępowania w czasie pożaru ze szczególnym uwzględnieniem warunków ewakuacji zabytkowego mienia, współpraca z zarządcą obiektu,
  • doskonalenie taktyki gaszenia pożarów obiektów zabytkowych i drewnianych,
  • doskonalenie współdziałania KDR z podległymi strukturami, współpraca z PA JRG5, SKKM oraz zastępami OSP z terenu gminy Jerzmanowice-Przeginia,
  • sprawdzenie łączności radiowej,
  • sprawdzenie działania monitoringu pożarowego,
  • sprawdzenie możliwości dojazdu i ustawienia drabiny mechanicznej
  • sprawdzenie zaopatrzenia wodnego.

Założenia taktyczne:

W dniu 20.02.2017 r. około godziny 10:00 doszło do pożaru w na emporze drewnianego kościoła w skutek pozostawienia włączonego piecyka elektrycznego bezpośrednio pod kontuarem organowym. Pożar zostaje zauważony przez kościelnego i proboszcza. Kościelny odruchowo podejmuje próbę gaszenia pożaru, używając podręcznego sprzętu gaśniczego. Gasząc pożar zostaje poparzony, wycofuje się z antresoli lecz nie jest wstanie wydostać się z kościoła z powodu odniesionych obrażeń. Powstające coraz większe zadymienie wzbudza czujki dymu. CSP przechodzi w stan alarmu informując drogą monitoringu pożarowego SKKM. Równocześnie Ksiądz proboszcz telefonicznie potwierdza powstanie pożaru.

Po przyjęciu przez SKKM w Krakowie zgłoszenia o pożarze w Kościele w Racławicach, dyżurny dysponuje na miejsce siły i środki OSP oraz PSP.
Pierwszy przybyły na miejsce KDR udaje się na rozpoznanie uzyskuje informację o osobach poszkodowanych, które nie opuściły strefy zagrożonej, ustala miejsce powstania pożaru oraz drogi dotarcia do niego, ustala możliwości zaopatrzenia wodnego.

Główne cele jakie stawiają pierwszy i kolejni KDR są: zabezpieczenie terenu akcji, odnalezienie poszkodowanych, ewakuacja w bezpieczne miejsce i udzielenie poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy, niedopuszczenie do rozwoju pożaru, zapewnienie ciągłości podawania środka gaśniczego poprzez odpowiednie zorganizowanie zaopatrzenia wodnego, ugaszenie pożaru, oddymienie obiektu.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozwinięcie bojowe.pdf)Schemat rozwinięcia bojowego184 kB

145latkmpspkrakow