foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Rys historyczny

Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach została założona z inicjatywy miejscowego organisty Henryka Jankowskiego w roku 1922, przyjmując na siebie trudną i zaszczytną służbę niesienia pomocy ludziom dotkniętym klęskom pożaru.

 


Strażacy OSP Jerzmanowice w roku 1927 (arch. Maria Mirek)

 

Pierwszymi strażakami byli: Izydor Mrozowski, Franciszek Krawczyk, Piotr Sarota. Początki nie były łatwe, strażacy dysponowali skromnym wyposażeniem - ręczną pompą przywiezioną do Jerzmanowic z Pilicy koło Olkusza. Sprzętem zajmował się m.in. Władysław Perek, a do akcji dostarczano ją końmi, których użyczali strażacy - miejscowi gospodarze, m.in. Stefan Tarcholik, Mieczysław Szlachta, Józed Kurek, Julian Pogan.Zabytkowa sikawka z 1928 roku

 

Z takim wyposażeniem jednostka funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat, a zabytkowa sikawka pamiętająca jeszcze czasy austriackie do dnia dzisiejszego zdobi obecny budynek remizy, jako historyczny eksponat będący na wyposażeniu jednostki od roku 1928.

 


pierwotna siedziba OSP (arch. Małgorzata Wites)


Społeczność Jerzmanowic 6 maja 1937 roku za ofiarność i pomoc jaką nieśli strażacy, ufundowała i przekazała uroczyście sztandar Jednostce z wizerunkiem św. Floriana. W trudnych latach II wojny światowej strażacka drużyna wspierała i pomagała mieszkańcom. Po wojnie czuwała w sytuacji zagrożenia przeciwpożarowego wioski. Sygnałem alarmowym był dźwięk grany na trąbce sygnałowej przez druha Stanisława Marońskiego lub Stanisława Tarcholika.Dodge (arch. Małgorzata Grzyb)


Pierwszym samochodem Jednostki OSP Jerzmanowice był przekazany przez wojsko z demobilu Dodge. Kolejny samochód to nowy Star A25 otrzymany z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie w roku 1964. Jednym z pierwszych wyjazdów tego samochodu to pożar Rafinerii Nafty w Czechowicach - Dziedzicach w 1971 roku.

 

l
Star A25


W czasie obchodów 45-lecia istnienia Jednostki OSP Jerzmanowice, która odbyła się 10 września 1967 roku, jako symbol ofiarnej i wiernej służby pożarniczej druhowie otrzymali drugi sztandar.

Do roku 1988 siedziba remizy mieściła się w dawnym budynku szkoły, który został zbudowany w XIX wieku podczas budowy parafialnego kościoła pw. Św. Bartłomieja Apostoła. Do czasu ukończenia budowy kościoła służył on parafianom za kaplicę, w której odbywały się nabożeństwa. W 1986 roku powołano Społeczny Komitet do budowy nowego wielofunkcyjnego budynku remizy OSP, na czele którego stał Krzysztof Zgoda. Dzięki ofiarności społeczeństwa, zaangażowaniu władz gminy i pełnego poświęcenia pracy strażaków, oddano go do użytku już w roku 1988. W tym budynku jednostka funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Trzecim samochodem jaki Jednostka OSP posiadała był Star 200 oraz zakupiony w kolejnych latach samochód terenowy UAZ. Dalsze wzbogacanie w sprzęt i rozwój zdolności bojowej jednostki OSP skutkował tym, że w 1997 r. Jednostka OSP Jerzmanowice została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG).

Kolejne lata to udział w szkoleniach organizowanych przez Komendę Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz doposażanie jednostki w sprzęt specjalistyczny. Zakupiono: pompy szlamowe, piły do drewna i betonu, zestaw sprzętu hydraulicznego do ratownictwa technicznego - Holmatro, ubrania specjalistyczne, środki łączności itp.

 

Usuwanie skutków zimy w 2010 roku

 

Poza wspomnianym wcześniej udziałem w akcji gaszenia rafinerii w Czechowicach - Dziecicach Jednostka OSP Jerzmanowice brała czynny udział również w walce z "czerwonym kurem" pustoszącym lasy w okolicy Olkusza w 1992 roku, usuwaniem skutków powodzi stulecia z 1997 roku w Sułoszowej, Czernichowie, Starym Sączu, Krakowie, Woli Radziszowskiej i miejscowościach na terenie Gminy. Druhowie włączyli się także do akcji usuwania skutków wichury jaka przeszła nad Krakowem w 2002 roku. Pożar Hurtowni farb i lakierów "Dragon" w Szczyglicach w 2003 roku czy też pożary budynków gospodarczych i mieszkalnych, środków transportu, lasów. Ratowanie ofiar wypadków komunikacyjnych i rolniczych. W 2010 roku Jednostka OSP Jerzmanowice uczestniczyła w likwidacji skutków katastrofalnej zimy na terenie Gminy i powiatu krakowskiego. Jednostka brała również czynny udział w usuwaniu zniszczeń powstałych po powodzi w Krakowie również w 2010 roku.Podczas powiatowych zawodów w Bolesławiu w 1969 roku. Od lewej Edward Perek, Janusz Skrzypek, Jerzy Gach, Julian Małysa, Tadeusz Szklarski, Stanisław Śladowski, Władysław Kozera.

 

W latach 1945 - 1951 dzięki współpracy druhów OSP i miejscowych działaczy sportowych utworzono Ludowy Klub Sportowy. W wyniku licznych spotkań i poszukiwań nazwy dla klubu wybrano jego nazwę związaną poniekąd z działalnością strażacką. Spośród kilku propozycji m.in. Iskierka, Strażak, Płomień została wybrana ta ostatnia, a mianowicie "Płomień" - autorstwa Stanisława Śladowskiego. Do dnia dzisiejszego kontynuowana jest współpraca, wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń.

Od początku istnienia Jednostka OSP Jerzmanowice brała udział w zawodach sportowo - pożarniczych zajmując wysokie miejsca. W latach 60-tych podczas zawodów ówczesnego powiatu olkuskiego w Bolesławiu - II miejsce, rejonowe zawody w Ojcowie - I miejsce. Druhowie z Jerzmanowic współcześnie rywalizują z pozostałymi Jednostkami z terenu Gminy oraz na szczeblu powiatowym.


Jerzy Szumera i Paweł Piekarz podczas gminnych zawodów sportowo-pożarniczych w Łazach w 1999 roku

 

Druhowie czynnie włączają się w uczestnictwo i oprawę świąt kościelnych, uroczystości gminnych. Organizują również pokazy profilaktyczne dla uczniów z terenu Gminy oraz Szkoły Podstawowej Nr 75 w Krakowie. Młodych adeptów można spotkać podczas turniejów wiedzy pożarniczej w szkole.

W 2002 roku z własnych środków i dzięki pomocy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, straż z Jerzmanowic zakupiła Mercedesa 608 przeznaczonego do ratownictwa techniczno - ekologicznego. Przywieziony z Niemiec pojazd wielokrotnie sprawdził się w licznych akacjach. Statystki jednostki notują bowiem ok. 100 wyjazdów rocznie, a średnia ta została znacznie przekroczona w 2010 roku. Ze względu na skutki katastrofalnej zimy (śnieżyce, gołoledź, szadź utrzymująca się przez wiele tygodni). W samym I kwartale tego właśnie roku strażacy wyjeżdżali ponad 100 razy do zdarzeń.

 

Pojazdy bojowe OSP Jerzmanowice, wraz z pozyskanym w 2010 roku samochodem GBARt 2/20 Renault Midliner

 

W 2005 roku z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Jednostka OSP Jerzmanowice otrzymała samochód ratowniczo - gaśniczy Jelcz 010R (GCBA 5/24). W roku 2010 dzięki staraniom Zarządu OSP pozyskano z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie samochód pożarniczy średni Renault Midlliner (GBARt) z przeznaczeniem jako pojazd do działania ratownictwa technicznego i chemiczno - ekologicznego. Pozyskano również pompę pływającą przekazaną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W roku 2011 ze środków KSRG zakupiono 4 komplety aparatów ochrony dróg oddechowych będących na wyposażeniu GBARt Renault.


GCBA Jelcz 010R i GBARt Renault Midliner podczas Jubileuszu 90. Lecia OSP w 2012 roku

 

W roku 2012 Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach obchodziła swój 90. Jubileusz istnienia. Obecnie nad bezpieczeństwem mieszkańców Jerzmanowic i sąsiednich miejscowości czuwa 41 druhów.
 Na zasłużonej strażackiej emeryturze są już: Julian Pogan, Józef Sarota, Tadeusz Szklarski,

145latkmpspkrakow